Saturday , May 18 2024

Robert F. Kennedy Jr. hội đủ điều kiện ứng cử tổng thống tại California

SACRAMENTO, California (NV) – Ứng cử viên tổng thống Độc Lập Robert F. Kennedy, Jr. hiện hội đủ điều kiện ra ứng cử tại California, ban vận động tuyển cử của ông loan báo vào hôm Thứ Hai, 29 Tháng Tư, nguồn tin tờ The Hill cho biết.

Ứng cử viên Kennedy cùng với Nicole Shanahan, người đứng chung liên danh ứng cử,  giành được sự ủng hộ của Đảng Độc Lập Mỹ tại California, tiểu bang có nhiều phiếu cử tri đoàn nhất trên toàn quốc. Ban vận động tuyển cử của liên danh này xác nhận họ đã hoàn tất đầy đủ thủ tục ứng cử với Tổng Thư Ký California vào hôm Thứ Hai.

Qua một băng video dài năm phút loan báo tin này, ông Kennedy ghi nhận rằng, từ “nguyên thủy,” Đảng Độc Lập Mỹ vốn là đảng của những người ly khai và của cựu Thống Đốc Alabama George Wallace, nhưng nay thì đảng này đã “tái sinh một cách tự nhiên.”

“Đảng đã có cuộc sống mới tiêu biểu không phải cho tư tưởng cố chấp và thù ghét mà trái lại là tiêu biểu cho tình thương, đồng nhất, lý tưởng và lẽ phải,” ông Kennedy nói. “Khi người ta biết tôi ra ứng cử, họ bèn thảo ra một bản hiến chương mới dành cho một chính đảng tái sinh vì chính nghĩa trợ giúp các ứng cử viên độc lập để đoàn kết nước Mỹ lại mà không hề bị cản trở vì sự độc quyền của hệ thống lưỡng đảng.”

California là tiểu bang thứ ba nơi liên danh Kennedy-Shanahan chính thức đủ điều kiện có tên trên lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, sau Utah và Michigan. Đảng này cũng còn hội đủ chữ ký để được ghi tên vào lá phiếu tại bảy tiểu bang khác nữa, gồm có New Hampshire, Nevada, Hawaii, North Carolina, Idaho, Nebraska, và Iowa.

Ứng cử viên Kennedy, chính khách chuyển đổi đảng từ Dân Chủ sang Độc Lập hồi mùa Thu năm ngoái, đang tìm đạt tư cách bình đẳng trên lá phiếu với Tổng Thống Joe Biden và cựu Tổng Thống Donald Trump. Ông vẫn liên tiếp lập luận rằng hai nhân vật được coi là ứng cử viên chính thức của hai đảng lớn đều không xứng đáng để phục vụ dân chúng Mỹ.

Ban vận động tuyển cử của ông Kennedy quyết đạt mục tiêu gom đủ chữ ký đề cử tại 50 tiểu bang trước kỳ hạn, nhưng các chuyên gia cho rằng ông chỉ cần gom đủ chữ ký tại các tiểu bang chiến trường chính yếu trên toàn quốc là có thể tạo ảnh hưởng quyết định trong Ngày Bầu Cử vào Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một, 2024. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *