Friday , June 14 2024

Westminster bắt đầu tăng thuế thương mại lên tới 9.25% từ 1 Tháng Bảy

WESTMINSTER, California (NV) – Bắt đầu từ 1 Tháng Bảy, thuế thương mại ở Westminster sẽ tăng từ 8.25% hiện nay lên tới 9.25%, bà Erin Backs, giám đốc tài chính Westminster, xác nhận với nhật báo Người Việt hôm Thứ Hai, 3 Tháng Sáu.

báo Người Việtết quả cuộc bỏ phiếu do cử tri Westminster thực hiện trong cuộc bầu cử hôm 5 Tháng Ba,” bà Backs nói.

Trong cuộc bầu cử này, 61.61% cử tri Westminster đồng ý tăng thuế thêm 0.5%, theo kết quả của Cơ Quan Bầu Cử Orange County.

Trong cuộc họp khẩn cấp ngày 8 Tháng Mười Hai, 2023, Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu 4-0 đồng ý đưa đề nghị này vào lá phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 5 Tháng Ba năm nay để cử tri quyết định.

Đề nghị tăng thuế này được Hiệp Hội Nhân Viên Thành Phố Westminster (WMEA) và Hiệp Hội Cảnh Sát Westminster (WPOA) ủng hộ.

Một điểm được thảo luận nhiều trong phiên họp là vấn đề tăng thuế. Nghị Viên Carlos Manzo và Nghị Viên Kimberly Hồ nhấn mạnh đó không phải là quyết định của HĐTP, mà chỉ quyết định đưa vấn đề đó lên phiếu bầu vào Tháng Ba, 2024.

Bà Kimberly cho biết thành phố không bắt cư dân đóng thuế thêm, chỉ cho họ quyền quyết định, và nói đó là dân chủ vì cử tri có thể tự quyết định.

Sau một số thảo luận về vấn đề luật tăng thuế hết hiệu lực, Thị Trưởng Charlie Chí Nguyễn đề nghị luật này có hiệu lực chín năm, trong khi nhân viên thành phố đề nghị trong báo cáo là không có ngày hết hiệu lực và sẽ khảo sát thêm sau khi thông qua được tám năm.

Ông Manzo và bà Kimberly cho biết thành phố có thể bỏ phiếu để đưa vấn đề ngưng tăng thuế thương mại lên phiếu bầu nếu cần thiết. Họ còn nói kết quả khảo sát rất tốt và nhiều cơ quan khác ở Orange County có thể giành quyền tăng thuế, làm Westminster bị thiếu hụt ngân sách.

Thị trưởng kêu gọi bỏ phiếu cho đề nghị tăng thuế hết hiệu lực sau chín năm, nhưng không ai hưởng ứng.

Nghị Viên Kimberly Hồ kêu gọi bỏ phiếu theo đề nghị của nhân viên là tăng thuế không có ngày hết hiệu lực, và nhân viên thành phố khảo sát cư dân sau tám năm. Đề nghị đó được Nghị Viên Carlos Manzo ủng hộ. (Đ.D.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *