Saturday , September 23 2023

Văn Phòng Dân Biểu Trí Tạ giúp điền đơn xin ‘Housing Section 8’

WESTMINSTER, California (NV) – Văn Phòng Dân Biểu Trí Tạ cho biết sẽ giúp cư dân điền đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà, gọi là chương trình “Housing Section 8,” từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ ngày 18 đến ngày 29 Tháng Chín, tại địa chỉ 14361 Beach Blvd., Suite 211, Westminster, CA 92683 (góc với đường số 11), thông cáo báo chí của vị dân cử gốc Việt này gởi ra hôm 6 Tháng Chín cho biết.

“Quyền lợi về gia cư (housing) của đồng hương là một mối quan tâm của chúng tôi. Văn phòng chúng tôi có phương tiện và tình nguyện viên để giúp đỡ đồng hương nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà,” ông Trí được trích lời phát biểu.

Cơ Quan Gia Cư Orange County (OCHA) vừa thông báo sẽ nhận đơn cho danh sách chờ của chương trình trợ giúp nhà ở (Housing Voucher) do Cơ Quan Phát Triển Gia Cư Liên Bang (HUD) tài trợ.

Đồng hương có thể nộp đơn trên mạng tại www.waitlistcheck.com/CA1288 hoặc điện thoại cho OCHA (714) 480-2798 (bấm số #3 để nghe tiếng Việt).

Người (gia đình) xin trợ giúp tiền thuê nhà phải hội đủ điều kiện tối đa về số thu nhập. Xin nhớ đem theo số an sinh xã hội, ngày sinh của các thành viên trong gia đình, địa chỉ nhà, nơi làm việc, và giấy tờ chứng minh về nguồn lợi tức của gia đình mình.

Điều kiện thu nhập để xin được “Housing Voucher” như sau:

-1 người – $50,250/năm

-2 người – $57,400/năm

-3 người – $64,600/năm

-4 người – $71,750/năm

-5 người – $77,500/năm

-6 người – $83,250/năm

-7 người – $89,000/năm

-8 người – $94,750/năm

Nếu có hơn 12,000 người nộp đơn, OCHA sẽ ưu tiên theo thứ tự như sau: cựu chiến binh Hoa Kỳ, người cao niên, khuyết tật, các gia đình lao động, và những gia đình không có việc làm, hoặc sử dụng thể lệ bốc thăm công bằng.

Đơn ghi danh không cứu xét dựa trên cơ sở nộp trước hay sau, nên thời gian nộp đơn không ảnh hưởng đến vị trí trong danh sách chờ và phải nộp đơn trong hạn kỳ nêu trên.

Cư dân hội đủ điều kiện của mọi thành phố ở Orange County sẽ được phát đơn, ngoại trừ cư dân Anaheim, Garden Grove, và Santa Ana, vì ba thành phố này có chương trình “Housing” riêng.

Dân Biểu Trí Tạ đại diện Địa Hạt 70 bao gồm Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Midway City, Rossmoor, Stanton, Westminster và một phần Huntington Beach, Santa Ana, và Seal Beach. (Đ.D.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *