Saturday , July 20 2024

Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt tổ chức Trại Khai Phá 5

SANTA BARBARA, California (NV) – “Siêu Trại Mạo Hiểm Toàn Quốc Hướng Đạo Gốc Việt Lần Thứ Năm,” gọi tắt là Trại Khai Phá 5, vừa được Ủy Ban Quốc Gia Hướng Đạo Gốc Việt thuộc Hướng Đạo Hoa Kỳ khai mạc ngày 1 Tháng Bảy tại Camp Rancho Alegre, Santa Barbara, với hơn 160 thanh sinh nam nữ và 66 trưởng tham dự.

Trại trưởng của Trại Khai Phá 5 là Trưởng Frank Sam Trần, thuộc Liên Đoàn Chí Linh.

Trại phiêu lưu này, kéo dài từ 30 Tháng Sáu đến 6 Tháng Bảy, có 14 thanh đoàn ở California, Texas, Virginia, và Úc tham dự.

Camp Rancho Alegre gần như bị thiệt hại hoàn toàn trong trận hỏa hoạn Whittier hồi Tháng Bảy, 2017. Phải mất gần bảy năm để xây dựng lại trại trường với tốc độ chậm đáng kể trong thời gian đại dịch, để chào đón các trại sinh tái nhập trại vì đất trại đã phục vụ giới trẻ hơn 50 năm trước vụ hỏa hoạn.

Tại Trại Khai Phá 5, nam nữ thanh sinh thi đua qua cuộc sống sinh tồn nơi hoang dã, xây dựng tình bạn thông qua các hoạt động COPE và các trò chơi dưới nước cùng với việc thực hành bắn súng an toàn ở nhiều hạng mục khác nhau.

Điểm nổi bật của trại là chủ đề “Về Miền Tây,” được thực hiện vào giữa tuần khi tất cả các trại sinh có cơ hội cưỡi ngựa như những cao bồi miền viễn Tây Hoa Kỳ.

Trại Khai Phá 5 là một trong nhiều sự kiện được tổ chức và thiết kế đặc biệt để mang chương trình Hướng Đạo đến với cộng đồng người Việt.

Mọi chi tiết, xin liên lạc qua email [email protected] hoặc vào trang web www.huongdao.org để tham gia những sự kiện sắp tới. (NQL) [đ.d.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *