Saturday , July 20 2024

Trường công Oklahoma phải dạy Kinh Thánh và Mười Điều Răn

OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Tất cả các trường học tại Oklahoma được yêu cầu kết hợp Kinh Thánh và Mười Điều Răn trong chương trình giảng dạy, có hiệu lực ngay lập tức, giám đốc giáo dục tiểu bang công bố trong một bản ghi nhớ hôm Thứ Năm, 27 Tháng Sáu được Đài CNN đưa tin.

Trong cuộc họp tại Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang, Giám Đốc Sở Giáo Dục Công Lập Tiểu Bang Oklahoma Ryan Walters cho biết Kinh Thánh là “một trong những tài liệu căn bản nhất áp dụng trong Hiến Pháp đồng thời là một minh chứng cho sự hình thành của Hoa Kỳ.”

“Chúng tôi thấy rõ ràng rằng trong nhiều trường hợp, các tiêu chuẩn học thuật được áp dụng tại Oklahoma theo Tiêu Đề 70, thì Kinh Thánh là một tài liệu lịch sử cần thiết để dạy dỗ trẻ em về lịch sử Hoa Kỳ, để thông hiểu đầy đủ về nền văn minh Tây Phương, cũng như hiểu biết sâu sắc về nền tảng của hệ thống pháp luật,” Walters nói.

Tất cả các lớp học trong tiểu bang từ lớp 5 tới lớp 12 đều phải có Kinh Thánh và tất cả thầy cô giáo phải giảng dạy những kiến thức có trong Kinh Thánh, Walters cho biết.

Bản ghi nhớ của Oklahoma tuân theo một luật định tại Louisiana được thông qua vào ngày 19 Tháng Sáu, yêu cầu tất cả các lớp học công lập phải treo Mười Điều Răn. Một nhóm phụ huynh tại Louisiana và các tổ chức dân quyền đang kiện tiểu bang về luật định mới, cho rằng điều này vi phạm cả tiền lệ của Tối Cao Pháp Viện lẫn Tu Chính Án Thứ Nhất.

Mệnh lệnh tại Oklahoma “phù hợp với các tiêu chuẩn giáo dục được phê duyệt vào khoảng Tháng Năm 2019 trong đó tất cả các học khu phải tuân thủ,” theo một thông cáo báo chí.

“Kinh Thánh là một tiêu chuẩn lịch sử và văn hóa bất di bất dịch,” Walters cho biết trong thông cáo báo chí. “Nếu không có kiến ​​thức Kinh Thánh căn bản, học sinh Oklahoma không thể hiểu đúng nền móng của Hoa Kỳ. Đây không chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh giáo dục mà là một bước đi quan trọng nhằm bảo đảm cho học sinh hiểu biết tường tận những giá trị cốt lõi và bối cảnh lịch sử của Hoa Kỳ.”

Liên Minh Liên Tôn, tổ chức quốc gia tìm cách bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nói với CNN trong một tuyên bố hôm Thứ Năm: “Đây là hành động ép buộc tôn giáo trắng trợn và không thể hiện diện trong các trường công lập – tại Oklahoma hay bất kỳ tiểu bang nào khác.”

Bản ghi nhớ vừa được công bố sau khi Tòa Án Tối Cao Oklahoma ngăn chặn nỗ lực thành lập trường bán công tôn giáo đầu tiên được tài trợ công khai tại Hoa Kỳ. Hôm Thứ Ba, tòa án ra lệnh cho tiểu bang hủy bỏ hợp đồng với Trường Công Giáo Ảo St. Isidore of Seville Catholic Virtual School theo quyết định với tỷ lệ 6-2 trong đó có một thẩm phán rút lui.

“Theo luật Oklahoma, trường bán công tức là trường công lập,” Thẩm Phán James R. Winchester viết, gửi cho tòa án. “Như vậy, một trường bán công phải phi tôn giáo. Tuy nhiên, St. Isidore sẽ rao giảng đức tin Công Giáo như một phần của chương trình giảng dạy tại trường, với sự tài trợ từ Tiểu Bang.”

Walters gọi phán quyết này là “một trong những quyết định tồi tệ nhất” mà Tòa Án Tối Cao tiểu bang đưa ra và cam kết “chống trả.”

“Những gì tòa án vừa làm là đưa ra phán quyết chống lại các bậc cha mẹ tại Oklahoma, vốn yêu cầu con cái họ phải được tự do quyết định. Chúng ta có cơ hội tuyệt vời nhằm bảo đảm rằng phụ huynh Oklahoma có quyền quyết định nhiều nhất so với bất kỳ phụ huynh nào trên khắp Hoa Kỳ, bằng cách để cho họ tự quyết định cho con theo học trường công lập, trường bán công, hay trường tư thục, đây sẽ là trường bán công độc đáo nhất trên toàn nước Mỹ,” Walters nói.

Hiệp Hội Quyền Tự Do Dân Sự Hoa Kỳ ACLU hoan nghênh quyết định này, nói rằng, “Các trường bán công là trường công lập phi tôn giáo và phục vụ tất cả học sinh. Trường Công Giáo Ảo St. Isidore of Seville Catholic Virtual School, có kế hoạch kỳ thị đối với học sinh, gia đình, nhân viên và ép buộc học sinh theo một tôn giáo, không thể hoạt động như một trường bán công được.” (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *