Thursday , June 13 2024

Trung học có thể dạy quản lý tài chánh. Cử tri nên có ý kiến?

SACRAMENTO, California (NV) – Bộ trưởng Bộ Hành Chánh California đồng ý rằng Dự Luật Tài Chánh Cá nhân California đủ điều kiện cho cuộc bầu cử Tháng Mười Một, dự luật bổ sung kiến thức tài chánh vào các yêu cầu tốt nghiệp trung học bắt đầu từ 2030, báo mạng CalMatters viết ngảy 3 Tháng Năm.

Học sinh sẽ học cách trả học phí đại học, ngân hàng trực tuyến, thuế, lập ngân sách, tín dụng, tài khoản hưu trí, các khoản vay, cách thị trường chứng khoán hoạt động và các chủ đề khác. Các nhà tổ chức cho biết, vấn đề này rất quan trọng khi sinh viên phải đối mặt với một nền kinh tế thay đổi và những quyết định khó khăn về đại học, nghề nghiệp, và tương lai.

“Không ai sinh ra đã biết cách quản lý điểm tín dụng của mình. Họ phải học,” ông Tim Ranzetta, đồng sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục tài chính cá nhân, nói.

Cử tri dường như đồng ý với ông. Một cuộc khảo sát năm 2022 với người trưởng thành toàn quốc cho thấy gần 90% ủng hộ yêu cầu về hiểu biết tài chánh ở trung học và nhiều người muốn tham gia khóa học như vậy khi còn là học sinh.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến những khó khăn tài chánh cùa nhiều người. Nợ thẻ tín dụng trung bình ở California là $8,366, tỉ lệ cao thứ sáu toàn quốc, và cứ sáu người thiếu nợ thì có một người quịt nợ sinh viên.

Kiến thức tài chánh đã được dạy từ trước

Hiện tại, môn nghiên cứu lịch sử xã hội của tiểu bang gồm một khóa học kéo dài một học kỳ về kinh tế, bắt buộc để tốt nghiệp, đã có hầu hết các tài liệu tương tự do những người ủng hộ sáng kiến bỏ phiếu kiến thức tài chánh đề xuất.

Từ trước, kiến thức về tài chánh đã được đưa vào giảng dạy lớp Một, lớp Hai và lớp Chín.

Nhưng ông Ranzetta cho biết chương trình giảng dạy được cập nhật lần cuối vào năm 2017 không tập trung đủ vào kiến thức tài chánh. Tài chánh cá nhân chỉ được đề cập trong vài tuần. Phần còn lại bao gồm các khái niệm kinh tế trừu tượng hơn như thương mại quốc tế, phân bổ nguồn lực cũng như những lợi ích và hạn chế của chủ nghĩa tư bản. Mỗi giáo viên có thể chọn mức độ họ muốn tập trung vào một số chủ đề.

Để cử tri quyết định chương trình giảng dạy là ‘ý tưởng sai’

Một số người hoài nghi ý tưởng cho phép cử tri – thay vì các chuyên gia giáo dục – quyết định những gì học sinh học. Thông thường, chương trình giảng dạy ở California được một nhóm giáo viên và các chuyên gia về lĩnh vực đó phát triển, những người phục vụ trong Ủy Ban Phẩm Chất Giảng Dạy, họp công khai sáu lần một năm. Chương trình giảng dạy mới phải trải qua nhiều lần đánh giá, chỉnh sửa, và kiểm tra công khai, cuối cùng mới được đưa ra trước Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang để thông qua. Hội đồng trường học địa phương có thể điều chỉnh chương trình giảng dạy theo nhu cầu của học sinh.

“Hầu hết cử tri không biết gì về chính sách giáo dục và để họ quyết định chuyện này là một ý tưởng sai,” ông Morgan Polikoff, giáo sư giáo dục tại đại học USC, nói. “Chúng tôi đã có sẵn một quy trình để áp dụng chương trình giảng dạy và nếu mọi người không hài lòng thì có nhiều cách để họ phát biểu – họ có thể tham dự các cuộc họp, hay bỏ phiếu bãi nhiệm ai đó, hay nói chuyện với dân cử của họ.”

Ông Polikoff lo rằng áp dụng chương trình giảng dạy thông qua bỏ phiếu có thể tạo tiền lệ nguy hiểm.

Ví dụ, chương trình giảng dạy tôn giáo hoặc chống LGBTQ có thể được cử tri chấp thuận, tạo ra các cuộc tranh chấp pháp lý tốn kém và kéo dài với Bộ Giáo Dục tiểu bang.

Chương trình giảng dạy rất phức tạp. Khi viết chương trình giảng dạy mới, Ủy Ban Phẩm Chất Giảng Dạy xem xét bối cảnh rộng hơn, bảo đảm học sinh nhận được tài liệu mới hàng năm dựa trên những gì các em đã học trước đó. Các môn học không trùng lặp và các chủ đề đủ linh hoạt để giáo viên điều chỉnh bài vở cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của học sinh. Sách giáo khoa và bài kiểm tra cũng được xem xét.

Cơ Quan Lập Pháp can thiệp

Hầu hết các cập nhật và thay đổi chương trình giảng dạy đều bắt nguồn từ Ủy Ban Phẩm Chất Giảng Dạy, nhưng đôi khi Cơ Quan Lập pháp cũng can thiệp. Ví dụ, các yêu cầu về nghiên cứu dân tộc và truyền thông mới của tiểu bang bắt nguồn từ các dự luật của Quốc Hội. Một dự luật khác, AB 2097, bổ sung môn khoa học máy tính thành yêu cầu tốt nghiệp.

AB 2927, một dự luật về kiến thức tài chánh do ông Dân Biểu Kevin McCarty (Dân Chủ- Địa Hạt 6) đề xuất, thực sự sẽ có tác dụng gần giống như sáng kiến bỏ phiếu.

Ông Bruce Fuller, giáo sư giáo dục tại đại học UC Berkeley, cho biết ông lo việc chính trị hóa chương trình giảng dạy ngày càng tăng – từ Cơ Quan Lập Pháp hoặc những người thúc đẩy các sáng kiến bỏ phiếu.

Ông cũng quan tâm về danh sách yêu cầu tốt nghiệp ngày càng tăng. Trung học chỉ có sáu hoặc bảy tiết học mỗi ngày và nếu có nhiều lớp bắt buộc hơn thì sẽ có ít giờ hơn cho nghệ thuật và các môn tự chọn khác.

Dự luật của ông McCarty không phải là nỗ lực đầu tiên của Cơ Quan Lập Pháp nhằm can thiệp vào giáo dục tài chánh. Hàng chục dự luật yêu cầu hiểu biết về tài chánh đã bị hủy bỏ hoặc bị phủ quyết, hầu hết là do chương trình giảng dạy về kiến thức tài chính đã tồn tại.

Như cựu Thống Đốc Jerry Brown viết năm 2018 khi phủ quyết một dự luật cung cấp tài liệu tài chánh cho giáo viên: “Dự luật này không cần thiết. Khoa học lịch sử xã hội đã có nội dung về kiến thức tài chánh cho học sinh từ Mẫu Giáo đến lớp Mười Hai.”

Ông Ranzetta cho biết việc Cơ Quan Lập Pháp không thông qua chương trình giảng dạy kiến thức tài chánh là điều đã thúc đẩy ông trực tiếp đưa vấn đề này ra với cử tri.

“Tôi công nhận giá trị của quá trình này, nhưng nó diễn ra chậm và cho đến nay, vẫn chưa hiệu quả ở California,” ông nói. “Vấn đề này quá cấp bách và quá phổ biến nên không thể chờ đợi.”

Ông Ranzetta thành lập NextGen Personal Finance, cung cấp chương trình giảng dạy và đào tạo kiến thức tài chánh miễn phí cho giáo viên. Ông cho biết ít nhất 7,000 giáo viên ở California và hơn 100,000 giáo viên toàn quốc đã tham gia.

Một lớp học làm sáng tỏ tiền bạc

Tại trung học Berkeley, bà Crystal Rigley Janis dạy hai lớp kinh tế và ba lớp tài chánh cá nhân, bao gồm các chủ đề mà bà ước là mình biết khi còn trẻ. Đó là cách thương lượng mức lương, không dựa vào trực giác khi đầu tư, và tránh các cổ phiếu riêng lẻ mà theo dõi chỉ số đầu tư.

“Tôi mất 15 năm mới hiểu được những điều này và có lẽ tiêu tốn hàng triệu đô la,” bà Rigley, người đã làm việc vài năm tại một công ty quản lý tài sản trước khi đi dạy, nói. “Tôi không muốn người khác mắc phải những sai lầm như tôi.”

Học sinh Eliza Maier, lớp Mười Hai, được bà Rigley truyền cảm hứng đến nỗi em đã mở tài khoản “Roth IRA” khi vừa 18 tuổi và chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm lãi suất thấp của mình. Em cho biết lớp học đã làm sáng tỏ tiền bạc và vai trò của tài chánh trong lựa chọn quan trọng trong cuộc sống. (ĐG) [đ.d.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *