Thursday , October 5 2023

Toà: Bản đồ Cộng Hoà vẽ địa hạt bầu cử tại Alabama là phạm pháp

MONTGOMERY, Alabama (NV) – Toà liên bang tại Birmingham phán quyết bản đồ chia khu vực bầu cử dân biểu Quốc Hội liên bang do đảng Cộng Hoà Alabama vẽ là bất hợp pháp, theo Reuters.

Phán quyết trên được một hội đồng ba thẩm phán liên bang đưa ra hôm Thứ Ba, 5 Tháng 9, lập luận rằng bản đồ Quốc Hội mới của Alabama là cố ý thu hẹp quyền bầu cử của người da đen và ra lệnh tiểu bang vẽ lại bản đồ. 

Tiểu bang Alabama tuyên bố sẽ kháng án lên Tối Cao Pháp Viện. 

Hội đồng ba thẩm phán ở Birmingham nhấn mạnh không tiếp tục giao cho cơ quan lập pháp tiểu bang Alabama, mà để cho một chuyên gia đặc biệt do tòa án chỉ định vẽ ra một bản đồ địa hạt bầu cử mới trước cuộc bỏ phiếu năm 2024. 

Theo bản đồ của đảng Cộng hòa, chỉ có một địa hạt Quốc Hội dành cho người da đen, mặc dù họ chiếm tới hơn 25% dân số của tiểu bang Alabama,. 

Đây là một trong nhiều cuộc chiến pháp lý về việc tái phân chia khu vực đang diễn ra trên cả nước. 

Một thẩm phán tiểu bang Florida hôm Thứ Bảy (2 Tháng Chín) phán quyết rằng bản đồ phân chia bầu cử địa hạt mà Thống đốc Ron DeSantis đưa ra vi phạm hiến pháp tiểu bang khi làm giảm quyền bầu cử của cử tri da đen ở miền Bắc Florida. (MPL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *