Saturday , July 20 2024

Tiễn đưa cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần về nơi an nghỉ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Lễ An Táng cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần được trang trọng cử hành vào lúc 12 giờ trưa Thứ Hai, 11 Tháng Chín, tại nhà thờ Thánh Linh, thành phố Fountain Valley, với sự tham dự của nhiều cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), đại diện các hội đoàn, đồng hương, và gia quyến.

Cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, tư lệnh Quân Đoàn III và Quân Khu 3, từng là chỉ huy trưởng Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH),… qua đời tại Fountain Valley, lúc 8 giờ sáng Thứ Sáu, 18 Tháng Tám, hưởng đại thọ 98 tuổi.

Chương trình Tang Lễ gồm có Thánh Lễ, thăm viếng và Lễ Phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa.

Thánh Lễ do Linh Mục Giuse Đặng Chín (chủ tế) và Linh Mục Nguyễn Duy Anh Dũng (đồng tế).

Chiến hữu Phạm Đinh Cường, đại diện cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị đọc bài tiễn biệt Trung Tướng Phạm Quốc Thuần của cựu Trung Tướng Trị.

Ban tổ chức Lễ Phủ Cờ gồm Hội Ái Hữu Võ Bị Quốc Gia VNCH, Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh; Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, với sự yểm trợ của nhiều hội khác.

Sau Lễ Phủ Cờ, nhiều đại diện của một số hội ái hữu quân đội lên phát biểu để tiễn đưa linh cữu cố Trung Tướng Phạm Quốc Thuần về cõi vĩnh hằng.

Trong số đại diện các hội đoàn đến dự, có Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, chi hội trưởng Gia Đình Mủ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận.

Ông nói: “Chúng ta hiện diện nơi đây để chào kính, từ giã cố Trung Tướng Phạm Quốc Thuần, một vị tướng khả kính, cả cuộc đời ông đã hiến dâng cho tổ quốc. Cũng như bao cựu quân nhân sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, Cộng quân cưỡng chiếm miền Nam. Dù không còn tại ngũ, nhưng trung tướng vẫn luôn giữ phẩm cách, cùng luôn nêu cao tinh thần phục vụ của người chiến sĩ VNCH. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn lao cho cộng đồng người Việt Quốc Gia miền Nam California; cho đại gia đình Quân Lực VNCH; và biết bao thương tiếc cho gia đình tang quyến.”

“Đại diện Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận, chúng tôi xin gởi lời chia buồn cùng gia đình tang quyến. Nguyện cầu linh hồn An-Tôn Trung Tướng Phạm Quốc Thuần sớm hưởng thiên nhan Chúa,” Mũ Đỏ Hùng nói thêm.

Ông Nguyễn Đức Tiến, hội trưởng Hội Ái Hữu Lực Lượng Đặc Biệt, tâm tình: “Tôi là cựu sinh viên sĩ quan thụ huấn tại Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức. Lúc đó Tướng Phạm Quốc Thuần là chỉ huy trưởng của quân trường này. Khi ra đơn vị, tôi từng là trại phó của của căn cứ Thiện Ngôn, thuộc lãnh thổ của Quân Khu III, mà Tướng Thuần là tư lệnh. Để tưởng nhớ đến người thầy trong cuộc đời binh nghiệp, nên tôi đến tiễn đưa ông lần cuối. Nguyện cầu linh hồn ông sớm được về nước Chúa.”

Ông Vũ Đình Trung, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan(SVSQ) Trừ Bị Thủ Đức, nói: “Cố Trung Tướng Phạm Quốc Thuần đã từng giữ chức vụ quan trọng như tư lệnh Quân Đoàn III, tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh Thủ Đức, chỉ huy trưởng Trường Hạ Sĩ Quan Nha Trang… Theo tôi, ông rất xứng đáng là một tướng lãnh tài ba của Quân Lực VNCH. Xin đại diện cho cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, tôi có lời chia buồn cũng tang quyến, và nguyện cầu linh hồn của Tướng Thuần sớm được an nghĩ nơi nước Chúa.”

Ông Định Nguyễn, hội trưởng Hội Ái Hữu Sư Đoàn 5 Bộ Binh, nói: “Cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần nguyên là tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh, ông là một vị tướng lãnh khả kính của các cựu quân nhân Sư Đoàn 5, nên chúng tôi đến đây để tiễn đưa vị tướng tư lệnh của chúng tôi về an nghỉ nơi gần bên Chúa.”

Ông Nguyễn Văn Long, đại diện tang quyến có lời cảm tạ đại diện các hội đoàn và đồng hương dến dự.

Cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần sinh ngày 31 Tháng Tám, 1926, tại Hà Đông, Việt Nam.

Năm 1951, ông theo học Khóa 5 Hoàng Diệu Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.

Năm 1956, ông làm trung đoàn trưởng Trung Đoàn 33 Sư Đoàn 13 Khinh Chiến. Ngày 26 Tháng Mười, 1959, ông được thăng thiếu tá tạm thời.

1960-1960: Tham mưu trưởng Sư Đoàn 21 Bộ Binh.

1960-1961: Tham mưu trưởng Sư Đoàn 22 Bộ Binh.

1962-1964: Tham mưu trưởng Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

1964-1965: Tham mưu trưởng Quân Đoàn IV và Vùng 4 Chiến Thuật.

1965-1969: Tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh.

1969-1973: Chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh Thủ Đức.

1973-1974: Tư lệnh Quân Đoàn III và Quân Khu 3.

1974-1975: Chỉ huy trưởng Quân Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. [kn]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *