Tuesday , April 23 2024

Thượng Nghị Sĩ Clarence Lam của Maryland tranh cử vào Quốc Hội

HOWARD, Maryland (NV) – Hôm Thứ Hai, 25 Tháng Ba của chương trình “Trò Chuyện với các Ứng Cử Viên,” Đài WYPR nói chuyện với Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Maryland, Clarence Lam, thành viên Đảng Dân Chủ, một trong số các thành viên thuộc Đại Hội Đồng Maryland đang tranh cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ ở Địa Hạt 3. Dân Biểu đương nhiệm John Sarbanes tuyên bố vào năm ngoái rằng ông sẽ nghỉ hưu tại Hạ Viện vào Tháng Giêng 2025.

Thượng Nghị Sĩ Clarence Lam đang trong nhiệm kỳ thứ hai đại diện cho Địa Hạt 12 tại Thượng Viện tiểu bang. Khi ông được bầu lần đầu tiên vào năm 2019, quận này gồm có các phần của Quận Baltimore và Quận Howard. Sau khi phân chia lại khu vực, giờ đây ông đại diện cho các quận Anne Arundel và Howard. Ông phục vụ trong Ủy Ban Tài Chánh và là chủ tịch Ủy Ban Hỗn Hợp về Thực Thi Công Bằng và Giám Sát Nhân Lực Tiểu Bang. Clarence Lâm cũng là Thư Ký của Cơ Quan Lập Pháp Người Mỹ Gốc Á và Dân Thái Bình Dương tại Maryland.

Trước khi được bầu vào Thượng Viện, ông từng phục vụ tại Hạ Viện Tiểu Bang một nhiệm kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài WYPR, Thượng Nghị Sĩ Clarence Lam công nhận rằng Quốc Hội Hoa Kỳ có quá nhiều tranh cãi làm trì trệ, nhưng ông tự tin rằng một người cũng có thể góp phần giúp hàn gắn những sự khác biệt để Quốc Hội vận hành hiệu quả hơn, miễn là biết lắng nghe. Lòng tin bị sói mòn vì các thành viên Quốc Hội không nói chuyện được với nhau là một vấn đề làm cản trở tiến trình chính trị, theo ông Lam nhận định.

Ngoài công việc lập pháp, Bác Sĩ Clarence Lam còn là Giám Đốc Chương Trình Nội Trú Y Tế Dự Phòng kiêm Giáo Sư tại Khoa Quản Lý và Chính Sách Y Tế của Trường Bloomberg School. Ông cũng là Giám Đốc Y Tế về Sức Khỏe Nghề Nghiệp tại Phòng Thí Nghiệm Vật Lý Ứng Dụng Johns Hopkins, nơi ông tiếp tục gặp gỡ bệnh nhân hàng tuần, ngay cả khi Đại Hội Đồng hội họp.

Bác Sĩ Clarence Lam, người gốc Hoa, năm nay 43 tuổi, sống cùng vợ và hai con ở Columbia. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *