Saturday , July 20 2024

Sở Thất Nghiệp EDD bắt đầu trả các trợ cấp trực tiếp vào ngân hàng

SACRAMENTO, California (NV) – Bắt đầu từ 17 Tháng Sáu, các khoản tiền trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp bệnh tật, trợ cấp nghỉ làm vì chuyện gia đình, được Sở Thất Nghiệp California (EDD) trả trực tiếp vào trương mục của người nhận trong ngân hàng, thông cáo báo chí của cơ quan này gởi ra hôm 26 Tháng Sáu cho biết.

“Trả trực tiếp vào ngân hàng là cách an toàn, nhanh chóng, và thuận tiện cho những người nhận tiền phúc lợi, được tự động trả vào trương mục chi phiếu hay trương mục tiết kiệm tại ngân hàng của họ. Đây là bước nâng cao sau khi Bộ Lao Động chuyển sang ‘Money Network’ cho dịch vụ trả tiền phúc lợi từ đầu năm nay, bao gồm phát hành thẻ rút tiền trả trước,” bà Nancy Farias, giám đốc EDD, cho biết. “Chúng tôi đang tập trung cải thiện hệ thống phúc lợi, là một phần trong cố gắng liên tục để hiện đại hóa hệ thống và cải thiện trải nghiệm của khách hàng cho mọi người dân California. Trả trực tiếp vào ngân hàng của khách hàng là phương tiện an toàn nhất để nhận tiền trả phúc lợi mà họ cần.”

Khách hàng EDD sẽ cần có “myEDD account” (trương mục myEDD) để chọn cách trả tiền tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của họ. Để được giúp đỡ lập myEDD account, khách hàng có thể xem “myEDD Registration and Overview” (Ghi Danh và Tổng Quát myEDD). Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể cập nhật lựa chọn ưu tiên nhận tiền trong UI Online để nhận phúc lợi thất nghiệp hay SDI Online trợ cấp bệnh tật, hay trợ cấp nghỉ làm vì chuyện gia đình, sau khi chọn Profile (Hồ Sơ) ở danh mục chính.

EDD khuyến khích khách hàng tìm hiểu thêm về trả trực tiếp vào ngân hàng và lựa chọn trả tiền khác của họ bằng cách vào trang mạng “Benefit Payment Options” (Lựa Chọn Tiền Trả Phúc Lợi) của EDD, chọn cho mình cách lựa chọn khi nộp đơn xin phúc lợi trên mạng.

Lựa chọn trả trực tiếp qua ngân hàng được xem là cách an toàn, nhanh chóng, và thuận tiện để nhận tiền trả cho những khách hàng nào có trương mục ngân hàng.

Những lựa chọn khác bao gồm thẻ rút tiền trả trước, hoặc chi phiếu gửi qua bưu điện để nhận tiền trả phúc lợi.

Đầu Tháng Bảy và một lần nữa vào Tháng Tám, EDD sẽ gửi thông báo cho những khách hàng này để mở rộng lựa chọn nhận phúc lợi qua email trực tiếp và tin nhắn. Khách hàng cũng sẽ nhận thông báo trên mạng khi đăng nhập để nộp đơn xin phúc lợi.

Đối với người thất nghiệp, thông báo sẽ có sẵn bằng tám ngôn ngữ mà nhiều người sử dụng nhất, bao gồm cả tiếng Anh. 

Cảnh giác lừa đảo 

EDD sẽ không bao giờ email, nhắn tin, hay gọi điện thoại hỏi thông tin đăng nhập hay chi tiết trương mục ngân hàng để ghi danh trả trực tiếp qua ngân hàng. Hãy thận trọng với các email hay tin nhắn yêu cầu lấy thông tin cá nhân hay thông tin tài chính. Các email của EDD chỉ bao gồm kết nối tới các trang mạng bao gồm “edd.ca.gov.” Xin ghé vào trang mạng “Fight Fraud” (Chống Gian Lận) để đọc những lời khuyên về cách tránh bị lừa đảo. (Đ.D.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *