Sunday , July 21 2024

Santa Ana có chương trình dạy nghề miễn phí cho thanh thiếu niên

SANTA ANA, California (NV) – Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng Santa Ana thông báo việc mở rộng chương trình việc làm cho thanh thiếu niên tại Santa Ana, cung cấp kinh nghiệm làm việc miễn phí cho 120 thanh thiếu niên ở độ tuổi 16 đến 30.

Sáng kiến này được thực hiện nhờ khoản tài trợ trị giá $2 triệu của hội Tình Nguyện Viên California, một phần của Bộ Dịch Vụ Tổng Hợp California. Hội Đồng Thành Phố Santa Ana vào Thứ Ba, 18 Tháng Sáu, đồng thuận thông qua việc khai triển chương trình này.

“Hội Đồng Thành Phố tin tưởng chắc chắn rằng việc cung cấp các cơ hội giáo dục, đào tạo nghề nghiệp cho thanh thiếu niên là điều cần thiết cho tương lai của Santa Ana,” Thị Trưởng Valerie Amezcua nói. “Việc tìm kiếm con đường sự nghiệp sẽ giúp cư dân trẻ của chúng ta trở thành những thành viên có đóng góp cho xã hội, những nhà lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và tác nhân thay đổi tương lai của chúng ta.”

Khoản tài trợ này đánh dấu lần thứ nhì Tình Nguyện Viên California cung cấp cho Santa Ana, sau khoản tài trợ trước đó trị giá gần $4.5 triệu vào Tháng Sáu, 2022.

Trong kỳ tài trợ đầu tiên, 400 thanh niên đã tham gia chương trình trải nghiệm làm việc, mỗi người làm việc trung bình 350 giờ tại nhiều cơ quan khác nhau của tòa thị chính và tổ chức phi lợi nhuận địa phương trong hai năm.

Khoản tài trợ mới sẽ mang lợi ích cho 120 cư dân từ 16 đến 30 tuổi, cho họ kinh nghiệm làm việc quý giá.

Các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) bao gồm Liên Minh Lãnh Đạo Giám Đốc Điều Hành của Orange County, Ước Mơ Cho Trường Học và Tủ Quần Áo Làm Việc sẽ phối hợp với nhân viên thành phố quản lý chương trình này. (ĐG) [đ.d.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *