Saturday , September 23 2023

Sách trả về thư viện trễ hạn… hơn 119 năm

NEW BEDFORD, Massachusetts (NV) – Một quyển sách mượn từ thư viện ở New Bedford, Massachusetts, vừa được trả về chốn cũ sau hơn 119 năm, đài địa phương WBOY loan tin.

Vào ngày Lễ Tình Nhân năm 1904, một người không rõ danh tánh mượn cuốn sách nhan đề “Một Luận Thuyết Căn Bản về Điện Lực” do khoa học gia James Clerk Maxwell viết từ năm 1881, ra khỏi thư viện New Bedford Free Public Library. Sau đó, người này không bao giờ đem trả sách lại cho thư viện.

Thư viện New Bedford Free Public Library. (Hình: Chụp từ Google Maps)

Cả thế kỷ sau, cuốn sách lọt vào bộ sưu tập của trường đại học West Virginia University. Chuyên viên về sách hiếm ở đó đã nhận thấy rằng cuốn sách này đã quá hạn mượn từ thư viện, mà lại không ghi là sách đã “loại ra” khỏi thư khố.

Điều đó có nghĩa là cuốn sách, dù trễ hạn cách mấy, cũng thuộc về thư viện ở New Bedford.

Chuyên viên này liền đóng gói cuốn sách và gửi trả lại cho thư viện nguyên thủy.
Tình trạng cuốn sách vẫn còn tốt, chứng tỏ người ta đã giữ gìn nó cẩn thận trong một tủ sách gia đình nào đó.

Nhân viên thư viện cho biết, thỉnh thoảng cũng có những cuốn sách trả trễ 10 năm, 15 năm, nhưng đến hơn một thế kỷ thì chưa xảy ra bao giờ.

Thư viện New Bedford có mức phạt 5 cent một ngày cho mỗi ngày trễ hạn trả sách. Tính như thế thì cuốn sách trả trễ đến 119 năm phải đóng phạt hơn $2,100. Thế nhưng thư viện này chỉ tính tiền phạt lên tới $2 là tối đa. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *