Thursday , October 5 2023

Phe Dân Chủ thất vọng với tỷ lệ cử tri ủng hộ thấp thê thảm của Biden

WASHINGTON, DC (NV) – Các thượng nghị sĩ Dân Chủ nói rằng tỷ lệ cử tri ủng hộ thấp thê thảm của Tổng Thống Joe Biden là “đáng lo ngại” và “dễ làm nản lòng,” nhưng họ cũng không tin tưởng rằng bất cứ dấu hiệu chuyển hướng đường lối nào của Tòa Bạch Ốc sẽ làm thay đổi quan điểm của cử tri đối với ông trong cuộc bầu cử vào năm 2024, theo The Hill.

Họ nhìn nhận rằng nhược điểm lớn nhất của vị tổng thống đã 80 tuổi này chính là tuổi tác của ông, là điều ảnh hưởng tiêu cực tới mức độ cử tri đánh giá thành tích làm tổng thống của ông, đồng thời đóng góp thêm vào tình trạng thiếu nhiệt tâm trong chiến dịch vận động tái cử của ông vào năm 2024.

“Quý vị bắt buộc phải lo âu về những con số thăm dò kia, quý vị không thể gì làm khác hơn,” Thượng Nghị Sĩ Jon Tester (Dân Chủ-Montana) nói. “Vẫn còn nhiều thì giờ để nâng những con số đó lên. Liệu ông ấy có thể làm được hay không thì tôi cũng không biết nữa, nhưng quý vị bắt buộc phải lo âu rồi.”

“Chỉ là không có nhiệt tâm gì cả thôi,” một vị nghị sĩ Dân Chủ, không muốn nêu tên, nói. “Cho dù có nói gì đi nữa thì cũng dẫn tới câu ‘Ừ, thành tích của ông ấy coi cũng được lắm, chỉ phải cái tội là ông ấy quá già đi mất’”.

Các nghị sĩ Dân Chủ bác bỏ khả năng ông Biden sẽ phải đối phó với những cạnh tranh để được đề cử làm ứng cử viên tổng thống, cho dù nhiều nhóm cử tri – đặc biệt là giới trẻ – cứ khao khát muốn thấy những gương mặt lãnh đạo mới.

Các cuộc thăm dò do tờ Wall Street Journal thực hiện cho thấy 73 phần trăm số cử tri nghĩ rằng ông Biden già quá rồi, không nên ứng cử thêm nhiệm kỳ thứ hai nữa làm gì. Chỉ có 37 phần trăm cử tri ghi danh đi bầu là mạnh mẽ chấp thuận hoặc chấp thuận phần nào khả năng điều hành nền kinh tế đất nước của ông Biden, trong khi đó 48 phần trăm cử tri hết sức không tán thành cách thức ông Biden điều hành nền kinh tế. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *