Wednesday , December 6 2023

Ngày Cựu Chiến Binh 11/11, Hoa Kỳ ghi ơn các cựu quân nhân

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm nay là Ngày Cựu Chiến Binh, ngày người dân Hoa Kỳ tôn vinh tất cả những người phục vụ đất nước trong quân lực. Dịp này được tổ chức vào ngày 11 Tháng Mười Một hàng năm vì vào sáng ngày này năm 1918 (vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 Tháng Mười Một), các nước Đồng Minh và Đức ký hiệp định đình chiến chấm dứt giao tranh trong Đệ Nhất Thế Chiến.

Ngày nay, hơn 18 triệu cựu quân nhân còn sống ở Hoa Kỳ, chiếm khoảng 6% dân số người trưởng thành. Dưới đây là những chi tiết về những người Mỹ từng phục vụ trong quân đội và thành phần dân số này đang biến động như thế nào, dựa trên dữ liệu từ Bộ Cựu Chiến Binh (VA), Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ và khảo sát của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew.

Các cựu quân nhân phục vụ trong 30 năm qua chiếm số lượng cựu quân nhân còn sống lớn nhất, theo ước tính từ mô hình dân số từ VA. Cựu quân nhân từ thời Chiến Tranh Vùng Vịnh, kéo dài từ Tháng Tám 1990 tới nay, vượt qua số cựu quân nhân thời Việt Nam năm 2016. (Cựu Quân Nhân phục vụ ở nhiều thời đại chỉ được tính tại thời điểm sớm nhất.)

Ước tính dân số năm 2023 cho thấy:

7.8 triệu cựu quân nhân Hoa Kỳ còn sống, hay 43%, từng phục vụ trong thời kỳ Chiến Tranh Vùng Vịnh.

5.6 triệu cựu quân nhân còn sống (30%) phục vụ trong thời kỳ Việt Nam từ 1950 tới 1973.

Khoảng 767,000 cựu quân nhân từng phục vụ trong xung đột Nam Bắc Hàn những năm 1940 và 1950 vẫn còn sống cho tới nay. Họ chiếm 4% tổng số cựu quân nhân còn sống.

Ngày nay, có ít hơn 120,000 cựu quân nhân Đệ Nhị Thế Chiến còn sống, chưa tới 1% tổng số cựu quân nhân còn sống.

Tính tới 2023, khoảng ba phần tư (78%) cựu quân nhân phục vụ trong thời chiến và 22% phục vụ trong thời bình. (Cựu quân nhân phục vụ cả hai loại quân ngũ chỉ được tính vào thời chiến.)

Dữ kiện từ Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho thấy, tỷ lệ dân Hoa Kỳ có kinh nghiệm quân sự đã giảm. Năm 1980, khoảng 18% người Mỹ trưởng thành là cựu quân nhân, nhưng tỷ lệ đó giảm còn 6% năm 2022.

Điều này xảy ra cùng với sự suy giảm nhân lực tại ngũ sau khi quân dịch kết thúc vào năm 1973. Số lượng quân nhân tại ngũ giảm từ 3.5 triệu năm 1968, trong thời kỳ quân dịch, xuống còn khoảng 1.3 triệu trong lực lượng tình nguyện ngày nay. Các thành viên phục vụ tại ngũ hiện chỉ chiếm chưa tới 1% tổng số người trưởng thành ở Hoa Kỳ.

Bộ Cựu Chiến Binh VA dự đoán số cựu quân nhân còn sống sẽ tiếp tục giảm trong 25 năm tới. Cơ quan ước tính số lượng cựu quân nhân sẽ giảm từ 18.3 triệu hiện nay xuống còn 12.1 triệu vào năm 2048 – giảm khoảng 34%. Đến lúc đó, các cựu quân nhân thời Chiến Tranh Vùng Vịnh được dự đoán sẽ chiếm phần lớn số cựu quân nhân còn sống.

Mô hình dân số VA cho thấy khi số lượng cựu quân nhân giảm trong 25 năm tới, nhân khẩu học của họ sẽ thay đổi. Phụ nữ, dân gốc Hispanic và Da Đen cũng như người lớn dưới 50 tuổi đều sẽ chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng số cựu quân nhân.

Giới tính: Tỷ lệ nữ cựu quân nhân sẽ tăng từ 11% trong năm nay lên 18% vào năm 2048. Tổng số nữ cựu quân nhân dự trù cũng tăng, từ khoảng 2 triệu lên khoảng 2.2 triệu. Mặt khác, số lượng cựu quân nhân nam được dự đoán sẽ giảm từ khoảng 16.2 triệu vào năm 2023 xuống chỉ còn dưới 10 triệu vào năm 2048.

Chủng tộc và sắc tộc: Tỷ lệ cựu quân nhân Da Trắng không phải gốc Hispanic được dự đoán sẽ giảm từ 74% xuống 63%. Tỷ lệ cựu quân nhân gốc Hispanic dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi từ 9% lên 15%, trong khi tỷ lệ dân Da Đen dự kiến sẽ tăng từ 13% lên 15%. Xu thế này phù hợp với dự đoán về dân số Hoa Kỳ nói chung.

Tuổi tác: Ngày nay, 28% cựu quân nhân dưới 50 tuổi, so với con số dự kiến là 34% vào năm 2048, ngay cả khi tỷ lệ dân Mỹ lớn tuổi nói chung dự kiến sẽ tăng lên.

Ít thành viên Quốc Hội có kinh nghiệm quân sự hơn trước, theo một phân tích của Trung Tâm thuộc Đại Hội lần thứ 118 được thực hiện sau cuộc bầu cử quốc hội 2022. Trong Quốc Hội hiện nay, 18% dân biểu và 17% thượng nghị sĩ là cựu quân nhân, giảm mạnh chỉ sau vài thập niên.

Tỷ lệ thượng nghị sĩ là cựu quân nhân đạt mức cao nhất sau Chiến Tranh Nam Bắc Hàn là 81% vào năm 1975, trong khi tỷ lệ giữa các thành viên Hạ Viện đạt mức cao nhất vào năm 1967 ở mức 75%.

Trong các cuộc bầu cử gần đây, cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều nỗ lực phối hợp để tuyển mộ các cựu quân nhân cho các cuộc đua vào Quốc Hội. Trong Quốc Hội hiện nay, 18 nhà lập pháp mới hành nghề đều là cựu quân nhân. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *