Sunday , June 16 2024

Nam California rủi ro thiên tai cao nhất Hoa Kỳ, thiệt hại $7 tỷ dự báo 2024

NEWPORT BEACH, California (NV) – Thiên tai như động đất, cháy rừng, lũ lụt ảnh hưởng nhiều nhất đến các quận Los Angeles, Riverside, San Bernardino, và Orange hơn bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, thiệt hại chỉ riêng cho bốn quận hạt này có thể lên tới $7.1 tỷ trong năm nay, theo một nghiên cứu mới công bố.

Trong số hơn 3,200 quận hạt khắp Hoa Kỳ, miền Nam California xếp hạng nhất trong các vùng chịu thiên tai nhiều nhất, kết quả nghiên cứu của ClaimGuard.org, một tổ chức ở Florida chuyên theo dõi các vấn đề quan trọng của khách hàng bảo hiểm, cho hay. Quận Los Angeles đứng đầu bảng “rủi ro thiên tai cao nhất.” Ba quận khác ở Nam California là Riverside, San Bernardino, và Orange lần lượt đứng hạng ba, tư, và tám. San Diego hạng 11 và Ventura hạng 19.

Cuộc nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ lịch sử thiên tai của mỗi quận hạt, ước tính chi phí tái kiến thiết sau thiên tai, số người chịu thiệt hại trong thiên tai, và sức bền bỉ của cộng đồng khi đối phó với thiên tai.

Dữ liệu cho thấy thiên tai sẽ gây thiệt hại khoảng $7.1 tỷ cho bốn quận của Nam California năm nay. Các quận Los Angeles dự trù sẽ mất $3.9 tỷ, Riverside $1.2 tỷ, San Bernardino $1.1 tỷ, và Orange $985 triệu. Chi phí gồm có sửa chữa, xây cất, y tế, quản lý, thông tin liên lạc, hạ tầng cơ sở, và dọn dẹp môi trường.

Thiên tai các loại khi gộp chung ảnh hưởng nặng nề đối với Nam California còn hơn cả những khu vực khác thường xuyên gặp bão lốc, gió xoáy như Texas, Louisiana, hay Florida, mặc dù tin tức đôi khi làm cho người ta có cảm tưởng những vùng Trung Tây và phía Nam Hoa Kỳ gặp tai ương nhiều hơn.

Động đất vẫn là thiên tai đáng ngại nhất của miền Nam California, mặc dù cháy rừng, hạn hán, lũ lụt thất thường trong những năm gần đây, kể cả lốc xoáy và bão tố, cũng thường xuyên gây rủi ro thiệt hại tại đây.

Nhìn chung, năm 2023, Hoa Kỳ chứng kiến 28 vụ thiên tai mang lại thiệt hại $1 tỷ trở lên. Kể từ năm 1980 khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu, có 376 vụ thiên tai với thiệt hại $1 tỷ trở lên, nhưng hơn phân nửa số đó xảy ra trong 10 năm trở lại đây, cho thấy thiên tai ngày càng tàn khốc hơn. (TTHN)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *