Saturday , July 20 2024

Năm 2023, chùa, miếu ở Việt Nam thu ‘tiền công đức’ gần $161 triệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn 4,100 tỷ đồng ($161 triệu) “tiền công đức” được người dân cúng dường cho hơn 31,000 “Di tích lịch sử-văn hoá” (chủ yếu là chùa, miếu) trong năm 2023.

Đó là thông tin về “Kết quả kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa trên cả nước năm 2023,” được Bộ Tài Chính Việt Nam lần đầu loan báo.

Báo VNExpress hôm 26 Tháng Sáu, dẫn phúc trình cho biết số tiền trên không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, cũng như các khoản tài trợ cho hoạt động tôn giáo của các tổ chức tôn giáo.

Qua thống kê, số thu tại các cơ sở tín ngưỡng hơn 3,060 tỷ đồng ($120 triệu). Trong đó, một số nơi có số thu lớn như: Miếu Bà Chúa Xứ – An Giang 220 tỷ đồng ($8.6 triệu); Đền Bảo Hà-Lào Cai 71 tỷ đồng ($2.7 triệu); nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 34 tỷ đồng ($1.3 triệu); Đền Sòng Sơn-Thanh Hóa, 28 tỷ đồng ( gần $1.1 triệu); Đền Hùng-Phú Thọ, 26 tỷ đồng ($1 triệu); Đình La Khê và Đền trình Ngũ Nhạc ở Hà Nội lần lượt 28.3 tỷ đồng ($1.1 triệu).

Còn lại, số thu tại cơ sở tôn giáo gần 1,040 tỷ đồng ($40.8 triệu). Bốn di tích trong nhóm này thu trên 10 tỷ đồng ($392,650), gồm: chùa Tranh-Hải Dương, chùa Tàm Xá – Hà Nội, chùa Ông-Đồng Nai và Ban Đại Diện Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau…

Ngoài ra, bảy tỉnh thành có số thu trên 200 tỷ đồng ($7.8 triệu) như Hà Nội, Hải Dương, An Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định.

Riêng Quảng Ninh, nơi “thí điểm kiểm tra,” có số thu bốn tháng đầu năm 2023 trên 67 tỷ đồng ($2.6 triệu), ước cả năm hơn 200 tỷ đồng ($7.8 triệu).

Theo báo cáo của địa phương, trong gần 31,600 “di tích thành phần,” gần một nửa có số liệu thu, chi. Số còn lại chủ yếu là “Di tích tư nhân,” nhà thờ dòng họ không báo cáo.

Cũng theo phúc trình, mặc dù tiền thu cúng dường khá lớn, nhưng tổng số chi trong năm 2023 cũng không nhỏ, với hơn 3,610 tỷ đồng ($141.7 triệu) cho các hoạt động như quản lý, lễ hội, tu bổ, tôn tạo, tuyên truyền, an ninh trật tự, từ thiện.

Việt Nam hiện có hơn 31,200 “Di tích lịch sử-văn hóa” nằm trong danh mục kiểm kê di tích của địa phương. Trong đó có hơn 200 “di tích quốc gia đặc biệt,” hơn 3,800 “di tích quốc gia,” gần 11,000 “di tích cấp tỉnh.” Số còn lại được đưa vào danh mục kiểm kê “di tích của địa phương.”

Các di tích này “cơ bản đều có người đại diện hoặc Ban Quản Lý chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động.” Tuy nhiên đến năm 2023, Bộ Tài Chính mới có “Thông tư hướng dẫn” về quản lý tiền công đức sau khi bị công luận lên tiếng về số thu này “không biết đi đâu.”

Bộ Tài Chính đánh giá, quản lý tiền công đức, tài trợ tại không ít di tích “chưa chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro, thất thoát, trộm cắp.”

Một số nơi giao tiền cho cá nhân giữ, đứng tên gửi tiết kiệm, cho các cá nhân vay, có trường hợp bị lừa nhiều tỷ đồng. Một số nơi có thói quen giữ tiền mặt, không gửi vào tài khoản bị kẻ gian lấy trộm. Cá biệt, có trường hợp nhân viên Ban Quản Lý di tích lấy trộm tiền công đức bị nhiều người phát hiện. (Tr.N)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *