Tuesday , April 23 2024

Một ông California tìm thấy 3 trái lựu đạn còn nổ được trong garage

PLEASANTON, California (NV) – Một sở cảnh sát thành phố ở California phải mời nhóm xử lý bom mìn hỗ trợ sau khi một cư dân ôm thùng lựu đạn hóa ra còn nổ được tới nộp cho cảnh sát.

Tuần trước, cư dân này tới Sở Cảnh Sát Pleasanton (PPD) để nộp ba trái lựu đạn ông tìm thấy trong garage nhà ông mà ông tưởng không còn nổ được, PPD cho hay trên Facebook hôm Thứ Hai, 1 Tháng Tư.

“Ông không biết những trái lựu đạn đó còn nổ được,” PPD viết.

PPD mời nhóm xử lý bom mìn của Sở Cảnh Sát Alameda County tới đem ba trái lựu đạn đi hủy.

Không rõ tại sao ba trái lựu đạn nằm trong garage nhà cư dân nêu trên.

PPD khuyến cáo bất cứ ai tìm thấy lựu đạn đừng tự đem tới đồn cảnh sát mà hãy gọi cho họ.

“Nếu quý vị thấy bất cứ chất nổ nào có thể nguy hiểm, xin đừng đụng vô,” PPD khuyên. (Th.Long)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *