Wednesday , April 24 2024

Michigan, tiểu bang cuối cùng cho phép mang thai hộ

LANSING, Michigan (NV) – Lệnh cấm mang thai hộ của tiểu bang Michigan đã kết thúc vào Thứ Hai, 1 Tháng Tư, khi Thống Đốc Gretchen Whitmer ký dự luật hủy lệnh này đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ cho người mang thai hộ, khả năng tiếp cận thụ tinh trong ống nghiệm và các biện pháp bảo vệ cho cha mẹ thuộc nhóm LGBTQ+, theo NBC News.

Michigan là tiểu bang cuối cùng có luật cấm mang thai hộ như vậy và trong hơn 30 năm, những người vi phạm luật này, trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể phải đối mặt với án tù. 

Các cặp vợ chồng trong tiểu bang tìm cách sử dụng người mang thai hộ không thể trả tiền trước và trước khi sinh phải xin lệnh cho phép từ toà để đảm bảo quyền của cha mẹ đối với con cái. Tuy nhiên, sẽ có các thẩm phán có thể chọn không cho phép và nếu lệnh này không được cấp kịp thời, các gia đình sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý kéo dài hoặc thậm chí là một quá trình vô tận để được nhận con nuôi.

Dự luật do đảng Dân Chủ hậu thuẫn đẩy tiểu bang này sâu hơn vào cuộc tranh luận toàn quốc gia xung quanh các quy định của chính phủ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, vốn mở rộng ra ngoài chủ đề phá thai. 

Hướng tới cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 ở tiểu bang chiến trường Michigan, cả hai đảng đều biết rằng việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn là động lực chính đối với cử tri. Và ngày càng nhiều người ủng hộ đang kêu gọi sự chú ý đến sự chồng chéo giữa các quy định phá thai và khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị sinh sản.

Bộ luật mới của Michigan được thông qua hầu hết theo đường lối của đảng phái, với hầu hết đảng viên Cộng Hòa bỏ phiếu chống lại nó. 

Một số người gièm pha cho rằng sự thay đổi này đã thương mại hóa việc mang thai hộ, trong khi những nhà phê bình khác dường như không đồng tình với quan điểm cho rằng luật có thể giúp các cặp hiếm muộn và người đồng giới trở thành cha mẹ qua việc mang thai hộ dễ dàng hơn. (MPL) [kn]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *