Wednesday , April 24 2024

Luật mới Alabama cấm sự đa dạng, công bằng và hoà nhập trong hệ thống trường công lập 

MONTGOMERY, Alabama (NV) – Bà Kay Ivey, thống đốc Alabama, hôm Thứ Tư, 20 Tháng Ba, ký ban hành luật cấm các trường công lập và đại học của tiểu bang duy trì hoặc tài trợ cho các chương trình đa dạng văn hoá, công bằng và hòa nhập (DEI).

Luật này được gọi là SB129, cũng yêu cầu các trường đại học công lập “chỉ định phòng vệ sinh dựa trên giới tính sinh học,” và không theo giới tính mà cá nhân đó tuyên xưng.

Luật Alabama định nghĩa “giới tính sinh học” là “tình trạng thể chất của nam hay nữ, như được nêu trong giấy khai sinh gốc của cá nhân đó.”

Thống Đốc Ivey cho biết chính quyền của bà “sẽ tiếp tục coi trọng sự đa dạng phong phú của Alabama” nhưng bà thề sẽ ngăn chặn những người ủng hộ và đề xướng chương trình DEI theo đuổi một “phong trào chính trị cấp tiến đi ngược lại những gì đa số người dân Alabama tin tưởng.” 

Luật SB129 có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Mười, 2024.

SB129 được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp bảo thủ đang thúc đẩy toàn quốc nhằm hạn chế quyền của người chuyển giới và cá nhân LGBTQ cũng như cấm các chương trình DEI sau khi Tối Cao Pháp Viện huỷ bỏ chính sách nâng đỡ người thiểu số (Affirmative Action).

Luật này cấm hội đồng trường công lập địa phương và các trường đại học tiểu bang duy trì một văn phòng hoặc bộ phận quảng bá DEI. Luật này cũng cấm sinh viên, nhân viên và nhà thầu bị yêu cầu tham gia bất kỳ khóa đào tạo, định hướng hoặc khóa học nào của DEI ủng hộ hoặc yêu cầu đồng ý với một khái niệm gây chia rẽ.

Đạo luật quy định tám “khái niệm gây chia rẽ” bao gồm các cuộc thảo luận xung quanh vấn đề chủ nghĩa phân biệt về chủng tộc và giới tính một cách có ý thức hoặc hàm ý, và liệu “chế độ nhân tài hoặc các đặc điểm như đạo đức làm việc chăm chỉ có phải là phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính.” Những chủ đề như thế bị cấm thảo luận.

Luật SB129 mà bà Ivey vừa ký cũng trao quyền cho các cơ quan chính phủ tiểu bang – bao gồm hội đồng giáo dục địa phương và các trường đại học công lập – “kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với bất kỳ nhân viên hoặc nhà thầu nào cố tình vi phạm đạo luật này.”

Tuy nhiên, luật lưu ý cụ thể rằng không cấm sinh viên và nhân viên tổ chức các chương trình DEI “với điều kiện là không sử dụng công quỹ.” 

Các trường đại học cũng vẫn được phép “tham gia vào các chương trình tuyển dụng và tiếp cận cộng đồng” cũng như giảng dạy các chủ đề và sự kiện trong “bối cảnh chính xác về mặt lịch sử.”

Đầu tháng này, những người biểu tình đã tập hợp bên ngoài thủ phủ tiểu bang Alabama và kêu gọi các nhà lập pháp phản đối dự luật, giương cao những tấm biển ghi “Dân chủ phát triển dựa trên sự đa dạng” và “DEI cứu mạng sống”.

Chi nhánh tổ chức dân quyền ACLU tại Alabama cũng lên tiếng phản đối nỗ lực của các nhà lập pháp tiểu bang coi các chương trình DEI là “gây chia rẽ”.

“Dự luật này nhằm mục đích tạo ra một tác động đáng sợ đối với các cuộc thảo luận liên quan đến chủng tộc, giai cấp, tình dục và nguồn gốc quốc gia, đồng thời tìm cách mô tả các cuộc thảo luận này cũng như các bài giảng, bài tập và đào tạo chính xác mà cũng gán cho là ‘gây chia rẽ’,” tuyên bố trên trang web ACLU.

Ông Randall Woodfin, thị trưởng Birmingham, tuyên bố sẽ khuyến khích các vận động viên da đen cân nhắc việc theo học các trường đại học bên ngoài tiểu bang khi luật này được ban hành.

“Gửi Tiểu Bang Alabama: Tại sao quý vị lại quy định việc các tổ chức giáo dục đại học thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong đội ngũ giảng viên và nhân viên của mình là bất hợp pháp? Tại sao quý vị lại chặn sự đại diện và cơ hội công bằng cho tất cả mọi người,” ông Woodfin viết trên X. (MPL)

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *