Saturday , July 20 2024

Lời khuyên và quy định về an toàn Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy

ORANGE COUNTY, California (NV) – Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy sắp đến, các thành phố cũng như Sở Cảnh Sát và Cơ Quan Cứu Hỏa Orange County muốn nhắc nhở cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo đảm có một lễ kỷ niệm an toàn và đáng nhớ, theo thông tin báo chí hai thành phố Garden Grove và Westminster.

GARDEN GROVE

-Chỉ có pháo bông an toàn và lành mạnh có dấu của Cơ Quan Cứu Hỏa California (California State Fire Marshal) mới được đốt ở Garden Grove vào ngày 4 Tháng Bảy, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối.

-Bất cứ ai bị phát hiện sử dụng hoặc sở hữu pháo bông không an toàn, bất hợp pháp, bao gồm cả việc sử dụng sai mục đích hoặc giả mạo pháo hoa hợp pháp, sẽ bị phạt $1,000.

-Bị phạt nhiều lần sẽ bị tăng tiền phạt [chứ không phải lần nào cũng phạt $1,000].

Để báo cáo pháo bông bất hợp pháp, gọi số điện thoại không khẩn cấp của Sở Cảnh Sát Garden Grove 714-741-5704.

Nên chuẩn bị cung cấp địa chỉ nơi đốt pháo trái phép và mô tả về (các) cá nhân có liên quan.

Nếu thú vật chạy lạc, gọi cho Dịch Vụ Chăm Sóc Động Vật Garden Grove 714-741-5565.

Để biết danh sách các vật nuôi bị thất lạc được Dịch Vụ Chăm Sóc Động Vật Garden Grove giữ, xin vào trang web ggcity.org/animal-care.

Mẹo an toàn cho thú vật ngày 4 Tháng Bảy

-Luôn luôn đeo giấy phép của Garden Grove và thẻ ID cá nhân trên cổ thú vật.

-Gắn vi mạch (microchip) cho thú vật với thông tin hiện tại của chủ (gặp bác sĩ thú y để biết chi tiết).

-Bảo đảm hàng rào xung quanh khu nhà kín đáo, an toàn và các cổng được đóng và cài chốt.

-Không để các vật dụng hay bàn ghế gần tường vì có thể tạo điều kiện cho thú vật nhảy qua hàng rào.

-Cố gắng giữ thú vật trong nhà vào ngày 4 Tháng Bảy hoặc thuê cũi (kennel) qua đêm tại một khách sạn thú vật.

-Bác sĩ thú y có thể kê toa thuốc an thần an toàn cho thú vật.

WESTMINSTER

Sở hữu và đốt pháo bông – Bộ luật thành phố

-Cấm sở hữu, bán hoặc đốt pháo bông bất hợp pháp KHÔNG mang con dấu của Cơ Quan Cứu Hỏa California

-Chỉ được phép sử dụng pháo bông “an toàn và lành mạnh” có dấu của Cơ Quan Cứu Hỏa California.

-Tất cả mọi loại súng giả, đạn giả đều bị cấm.

-Chỉ được bán pháo bông an toàn từ ngày 30 Tháng Sáu đến ngày 3 Tháng Bảy, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, và ngày 4 Tháng Bảy từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối.

-Không ai dưới 16 tuổi được phép đốt pháo bông nếu không có sự hiện diện của người lớn.

-Chỉ được đốt pháo bông vào ngày 4 Tháng Bảy, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối.

-Cấm bắn pháo hoa tại nơi công cộng.

-Chỉ đốt pháo bông trong khu dân cư – không được đốt trên đường lớn.

-Không được phép đốt pháo bông trong phạm vi 10 ft trong bất kỳ nơi cư trú hoặc công trình nào.

-Người giám sát phải từ 21 tuổi trở lên và luôn có mặt tại chỗ.

Trong Orange County, pháo bông an toàn chỉ hợp pháp tại các thành phố Anaheim, Buena Park, Costa Mesa, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, Santa Ana, Stanton, Villa Park, và Westminster. (ĐG) [đ.d.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *