Wednesday , April 24 2024

IRS cảnh báo hơn $1 tỷ hoàn thuế chưa ai lãnh, sắp hết hạn

WASHINGTON, DC (NV) – Sở Thuế IRS hôm Thứ Hai, 25 Tháng Ba, cảnh báo gần 940,000 người Mỹ chưa lãnh tiền hoàn thuế năm 2020 tổng cộng hơn $1 tỷ, theo AP.

IRS ra thời hạn chót 17 Tháng Năm để khai thuế năm 2020 và lãnh tiền hoàn thuế.

Tiền hoàn thuế năm 2020 trung bình $932. Tiểu bang có đông người nhất chưa lãnh tiền là Texas (93,400 người), California (88,200 người), Florida (53,200 người) và New York (51,400 người).

“Chúng tôi muốn người dân lãnh tiền hoàn thuế này, nhưng thời gian sắp hết cho ai có lẽ không để ý hoặc quên tiền hoàn thuế này. Ngày 17 Tháng Năm là hạn chót khai thuế, do đó người dân nên bắt đầu sớm để bảo đảm không bị lỡ,” ông Danny Werfel, giám đốc IRS, cho hay trong thông báo hôm Thứ Hai.

Đối với người cần khai thuế, IRS khuyên họ yêu cầu công ty hoặc ngân hàng cung cấp W-2, 1098, 1099 hoặc 5498 – hoặc có thể lấy miễn phí hồ sơ lợi tức và lương bằng công cụ “Get Transcript Online” trên trang web IRS.gov.

Thông thường, người dân có ba năm để khai thuế và lãnh tiền hoàn thuế, nếu không, số tiền đó trở thành tài sản của Bộ Tài Chính Mỹ.

Thông thường, thời hạn chót để lãnh tiền hoàn thuế cũ là khoảng thời hạn chót khai thuế 15 Tháng Tư, nhưng năm nay, thời hạn ba năm để khai thuế năm 2020 được hoãn tới 17 Tháng Năm do đại dịch COVID-19. Nhưng nếu ai chưa khai thuế năm 2021 và 2022, bất cứ tiền hoàn thuế năm 2020 nào cũng sẽ bị IRS giữ lại tới khi họ khai thuế hai năm đó để bảo đảm họ không còn nợ thuế.

Ông Werfel cho hay “có thể có người không biết họ có tiền hoàn thuế chưa lãnh. Chúng tôi khuyến khích mọi người xem lại hồ sơ và bắt đầu lấy hồ sơ bây giờ, để tránh rủi ro lỡ thời hạn chót Tháng Năm.”

Mùa thuế chính thức bắt đầu hôm 29 Tháng Giêng qua.

Theo thống kê mới nhất, hơn 71.5 triệu người đã nộp hồ sơ thuế cho IRS mùa này. (Th.Long)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *