Thursday , June 13 2024

Hơn 70% sinh viên California bỏ phí trợ cấp thực phẩm

SAN JOSE, California (NV) – Chỉ có dưới một phần ba sinh viên trong hệ thống đại học University of California (UC) và đại học cộng đồng đang tận dụng sự trợ giúp về thực phẩm qua chương trình tem phiếu CalFresh, số còn lại không đụng tới quyền lợi này dù hội đủ điều kiện, một nghiên cứu mới đây của viện nghiên cứu chính sách California Policy Lab công bố, Đài KRON 4 đưa tin hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Sáu.

Chương trình CalFresh, còn được biết tới là “food stamps,” gửi tiền hàng tháng cho người thọ hưởng đi mua thực phẩm tại các siêu thị và cửa hàng.

Theo nghiên cứu, 30 phần trăm sinh viên đại học cộng đồng California sử dụng nguồn tài trợ thực phẩm này, hơn tỷ lệ 22 phần trăm sinh viên UC và 29 phần trăm sinh viên cao học UC dùng tới CalFresh trong năm 2019.

Trong năm đó, có khoảng 93,000 sinh viên dùng tới “food stamps,” còn khoảng 235,000 tuy đủ điều kiện nhưng không dùng, để phí món tiền có thể mua thức ăn, giúp tiết kiệm ngân sách khi đi học, kết quả nghiên cứu cho thấy.

Nghiên cứu cũng chỉ ra có 17 phần trăm sinh viên đại học cộng đồng, 31 phần trăm sinh viên bậc cử nhân, và 6 phần trăm bậc cao học ở UC hội đủ điều kiện nhận CalFresh. Lý do tỷ lệ sinh viên đại học cộng đồng hội đủ điều kiện thấp hơn sinh viên UC có thể là vì những sinh viên này phần đông còn sống chung với phụ huynh, nên khó hội đủ điều kiện tài chánh cần giúp đỡ hơn.

Trong số các trường đại học thì UC Santa Barbara và UC Davis có nhiều sinh viên hưởng “food stamps” hơn cả. Vùng thung lũng miền Trung California có tỷ lệ sinh viên lãnh CalFresh cao nhất ở mức 38 phần trăm. Vùng Vịnh Bắc California là thấp nhất ở 22 phần trăm.

“Sinh viên không nên phải lo lắng liệu có đủ tiền ăn bữa tiếp theo,” Genie Kim, Giám Đốc Phụ Trách về Sức Khỏe Tâm Thần và Thể Chất thuộc Văn Phòng Tổng Viện Trưởng UC giải thích. “Những con số ước lượng này cho thấy chúng ta còn phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường mức độ tiếp cận và kết nối thêm nhiều sinh viên đủ điều kiện với những quyền lợi CalFresh.”

Do thiếu những dữ liệu cập nhật trước đây, California không rõ có bao nhiêu sinh viên thực sự cần giúp đỡ về thực phẩm và có bao nhiêu đã tìm đến sự trợ giúp. (TTHN)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *