Sunday , May 26 2024

DB Stephanie Nguyễn đệ trình dự luật không cho tội phạm mưu sát viện cớ bệnh tâm thần

SACRAMENTO, California (NV) – Dự luật AB 2576, do Dân Biểu Tiểu Bang Stephanie Nguyễn (Dân Chủ-Elk Grove) soạn thảo, được phê duyệt vào Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024 với sự ủng hộ nhất quán từ lưỡng đảng của Ủy Ban An Ninh Công Cộng thuộc Hạ Viện Tiểu Bang California.

Dân Biểu Stephanie Nguyễn và Biện Lý Quận Sacramento Thiên Hồ tổ chức một cuộc họp báo để thảo luận về AB 2576, dự luật được đề ra với mục đích bảo đảm an ninh công cộng bằng cách thêm âm mưu giết người vào danh sách các hình thức phạm tội không đủ điều kiện để chuyển hướng qua sức khỏe tâm thần, tức là những người rắp tăm lấy mạng người khác sẽ không được thả tự do mà không có biện pháp giải trình thích hợp, tờ Sierra Sun Times đưa tin.

“Dự luật này không chỉ cần thiết ở Sacramento mà còn trên toàn tiểu bang. Có những trường hợp ai đó mưu toan giết người và được thả trở ra cộng đồng mà không phải chịu trách nhiệm,” Ủy Viên Hội Đồng Lập Pháp Stephanie Nguyễn nói. “Những người cố gắng thực hiện hành vi bạo lực nhằm kết liễu mạng sống của ai đó sẽ phải chấp hành bản án bên cạnh việc làm chệch hướng vụ án bằng sức khỏe tâm thần.”

AB 2576 giải quyết một lỗ hổng nghiêm trọng mà luật hiện hành cho phép các bị cáo mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần và bị buộc tội mưu sát, được hoàn tất tiến trình điều trị sức khỏe tâm thần mà không có thời gian thọ án. Sau khi người phạm tội hoàn thành chương trình điều trị theo chỉ định, tất cả hồ sơ liên quan tới bắt giữ và cáo buộc hình sự của họ sẽ bị xóa bỏ. Dự luật này bảo đảm rằng không ai thoát được tội âm mưu giết người và duy trì lá chắn an ninh tối đa cho cộng đồng.

“Thường thì sự khác biệt giữa âm mưu giết người và giết người không chỉ nằm ở khả năng phạm tội hoặc mức độ nguy hiểm của bị cáo mà còn ở các trường hợp khác như nạn nhân ở gần bệnh viện hoặc có người ngoài cuộc can thiệp và giúp đỡ,” Greg Totten, Tổng Giám Đốc Hiệp Hội Biện Lý Quận California cho biết. “Vì vậy, Hiệp Hội Biện Lý Quận California tự hào tài trợ và ủng hộ biện pháp của Dân Biểu Stephanie Nguyễn nhằm xóa bỏ lỗ hổng trong việc đối xử khác biệt với những người có dã tâm giết người. Cả hai hình thức phạm tội đều phải bị loại trừ khỏi khả năng đủ điều kiện áp dụng Bộ Luật Hình Sự 1001.36 để bảo đảm an ninh cho cộng đồng.”

Dân Biểu Stephanie Nguyễn đại diện cho Sacramento và Elk Grove. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *