Tuesday , July 16 2024

Đại bồi thẩm đoàn OC chỉ trích quy định rời rạc về xe đạp điện

ORANGE COUNTY, California (NV) – Đại bồi thẩm đoàn Orange County chỉ trích quy định thiếu chặt chẽ về xe đạp điện của các thành phố, báo mạng Voice of OC viết ngày 24 Tháng Sáu.

Các thành phố ở Orange County đã đặt ra các quy định mới cho xe đạp điện trong nhiều năm, nhưng một cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn quận hạt cho thấy rằng việc thúc đẩy nhiều quy định hơn tạo ra đến 34 bộ quy tắc khác nhau trên khắp 34 thành phố của Orange County.

“Nhu cầu cấp thiết là phải có các sắc lệnh nhất quán để quản lý và thực thi việc sử dụng xe đạp điện an toàn ở tất cả các thành phố, học khu, công viên, và các khu vực chưa hợp nhất,” đại bồi thẩm đoàn Orange County viết trong một báo cáo tuần trước. “Sự khác biệt giữa các thành phố quá đáng kể.”

Mỗi thành phố có quy định riêng cho xe đạp điện. Trong khi đó, vào tháng trước Hội Đồng Giám Sát Orange County chỉ thị cho Sở Cảnh Sát Orange County ngăn chặn những người vận hành xe điện một cách không an toàn. Giám Sát Viên Katrina Foley (Địa Hạt 5) còn lưu ý rằng tai nạn xe đạp điện tăng 500% trong những năm gần đây.

Bà Foley cho biết bà “hoàn toàn đồng ý” với đại bồi thẩm đoàn về việc đưa ra các quy tắc nhất quán đối với xe đạp điện.

“Chúng ta cần có quy định nhất quán về xe đạp điện khắp quận hạt,” bà Foley nói. “Chúng tôi đang giải quyết tất cả những vấn đề mà họ đã xác định trong báo cáo và tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng.”

Theo một cuộc thăm dò của đại bồi thẩm đoàn, trong khi nhiều thành phố trong quận hạt đã mở rộng các quy định về xe đạp điện, ít nhất có 15 thành phố không có bất kỳ quy định nào về xe đạp điện.

Bất chấp những lo ngại về tai nạn xe đạp điện, hầu hết các thành phố không theo dõi những vấn nạn này, theo báo cáo của đại bồi thẩm đoàn, chỉ có 11 trong số 34 thành phố của Orange County xác nhận rằng họ đã theo dõi vấn đề.

“Để theo dõi chính xác các hoạt động của xe đạp điện, phải có cơ chế theo dõi chặt chẽ các vấn đề và tai nạn,” các đại bồi thẩm viên viết. “Trong quá trình đưa ra báo cáo tai nạn, hầu hết cơ quan cảnh sát đều không phân biệt xe đạp thông thường với xe đạp điện.”

Các thành phố khác nhau cũng có các quy định tương phản về nơi được phép sử dụng xe đạp điện, trong đó, 22 thành phố cho phép xe đạp điện đi trên vỉa hè hoặc đường mòn trong công viên, trong khi những thành phố khác lại cấm.

Chỉ có tám thành phố có chương trình huấn luyện nào đó cho người đi xe đạp điện, và không có thành phố nào đòi hỏi huấn luyện hoặc có bằng lái.

Đại bồi thẩm đoàn viết: “(Chúng tôi) tới một tiệm bán lẻ xe đạp điện ở địa phương và không thấy có chương trình huấn luyện chính thức nào cho người mua hoặc người lái xe đạp điện, và thông tin duy nhất dành cho người mua xe là một cuốn sách nhỏ.”

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng rất khó để phân biệt sự khác biệt giữa xe đạp điện hợp pháp và bất hợp pháp trên đường phố, nêu bật một số chức năng gần giống như xe đạp thông thường trong khi một số khác lại giống mô tô điện hơn. (ĐG) [đ.d.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *