Sunday , June 16 2024

Chương trình phát thức ăn miễn phí mùa Hè của Học Khu Garden Grove

GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove sẽ phục vụ thức ăn miễn phí mùa Hè hằng năm tại 14 trường và hai thư viện, để bảo đảm học sinh của học khu vẫn có được các bữa ăn bổ dưỡng trong khi nghỉ Hè, theo thông cáo của học khu hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Năm.

Với sự tài trợ của Chương Trình Ăn Trưa Mở Rộng Các Trường Học Toàn Quốc (National School Lunch Seamless Summer), học sinh không cần phải ghi danh vẫn được bữa ăn miễn phí này.

Bữa ăn trưa miễn phí sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh. Một phần ăn trưa tiêu biểu sẽ gồm có bánh mì submarine, pizza, thịt gà popcorn, bánh cheeseburger nhỏ, sữa chua, các loại trái cây và rau quả tùy chọn tại quầy rau, nước trái cây và sữa.

Năm ngoái, với sự tài trợ của chương trình này, học khu phục vụ hơn 114,600 phần ăn trong mùa Hè. Bữa ăn sáng và trưa miễn phí cũng được phục vụ cho các em học sinh tham gia vào chương trình Hè và Chương Trình Học Thêm Mùa Hè của học khu.

Chương trình bữa ăn mùa Hè sẽ được phục vụ tại 14 trường của học khu và tại hai thư viện, và dành cho các em từ 18 tuổi trở xuống hoặc người khuyết tật trong cộng đồng của học khu mà không cần phải tham gia các chương trình học Hè của học khu.

CHƯƠNG TRÌNH ĂN TRƯA MIỄN PHÍ 

Trung học Bolsa Grande

Thời gian: 11 AM – 11:30 AM, từ 3 Tháng Sáu đến 12 Tháng Bảy

Địa điểm: 9401 Westminster Blvd, Garden Grove, CA 92844 

Trung học Garden Grove

Thời gian: 11 AM – 11:30 AM, từ 3 Tháng Sáu đến 12 Tháng Bảy

Địa điểm: 11271 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840

Trung học Alamitos Intermediate

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 12381 Dale St, Garden Grove, CA 92841

Trung học Doig Intermediate

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 12752 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843

Trung học Fitz Intermediate

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 4600 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA 92704

Trung học Irvine Intermediate

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 10552 Hazard Ave, Garden Grove, CA 92843

Tiểu học Bryant

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 8371 Orangewood Ave, Garden Grove, CA 92841

Tiểu học Carrillo

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 15270 Bushard St, Westminster, CA 92683

Tiểu học Eisenhower

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 13221 Lilly St, Garden Grove, CA 92843

Tiểu học Heritage

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 426 S. Andres Pl, Santa Ana, CA 92704

Tiểu học Lawrence

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 12521 Monroe St, Garden Grove, CA 92841

Tiểu học Russell

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 600 S. Jackson St, Santa Ana, CA 92704

Tiểu học Sunnyside

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 9972 Russell Ave, Garden Grove, CA 92844

Tiểu học Violette

Thời gian: 11:20 AM – 11:40 AM, từ 10 Tháng Sáu đến 5 Tháng Bảy

Địa điểm: 12091 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 

Thư viện Garden Grove

Thời gian: 11:30 AM – 12 PM, từ 3 Tháng Sáu đến 12 Tháng Bảy

Địa điểm: 11200 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840

Thư viện Chapman, Garden Grove (đóng cửa Thứ Sáu)

Thời gian: 12 PM – 1 PM, từ 3 Tháng Sáu đến 11 Tháng Bảy

Địa điểm: 9182 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92841

Chương trình sẽ không phục vụ vào các ngày lễ 19 Tháng Sáu và 4 Tháng Bảy tại bất kỳ địa điểm nào.

Để biết thêm chi tiết về thực đơn và dinh dưỡng, xin vào xem trang web của Ban Ẩm Thực Học Khu Garden Grove tại gardengrove.healtheliving.net, hoặc gọi Ban Ẩm Thực của học khu tại số 714-663-6155. (Đ.D.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *