Saturday , July 20 2024

Chương trình Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange kỳ 3

Chủ đề: “Đức Bà là Hòm Bia Thiên Chúa”
Thời gian: 12 và 13 Tháng Bảy, 2024
Địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840

THỨ SÁU, 12 THÁNG BẢY
-Trống khai mạc
Thời gian: 6 PM – 6:10 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang
-Tuyên bố khai mạc đại hội, Thiếu Nhi Thánh Thể Ca Vũ
Thời gian: 6:10 PM – 6:30 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Thánh Ca
Thời gian: 6:30 PM – 6:50 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Thánh Lễ khai mạc
Chủ tế và giảng: Giám Mục Larry Silva (giám mục Giáo Phận Honolulu, Hawaii)
Thời gian: 7 PM – 8:30 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Chương trình giới trẻ (từ 18 đến 39 tuổi)
Thời gian: 5:30 PM – 11 PM
Địa điểm: Freed Theater

-Nghi Thức Hòa Giải cho giới trẻ
Thời gian: 8:30 PM – 9:30 PM
Địa điểm: Freed Theater

-Chương trình thanh thiếu niên (tuổi trung học hoặc trẻ hơn)
Thời gian: 7 PM – 10 PM
Địa điểm: Christ Cathedral

-Ăn tối và văn nghệ
Thời gian: 9 PM – kết thúc
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

THỨ BẢY, 13 THÁNG BẢY
-Thánh Lễ và Nghi Thức Chữa Lành
Chủ tế: Giám Mục Nguyễn Thái Thành (giám mục phụ tá Giáo Phận Orange)
Giảng: Linh Mục Thái Nguyễn
Thời gian: 8 AM – 9:30 AM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Chương trình giới trẻ (từ 18 đến 39 tuổi)
Thời gian: 9 AM – 3 PM
Địa điểm: Freed Theater

-Thánh Lễ
Chủ tế: Giám Mục Timothy Freyer (giám mục phụ tá Giáo Phận Orange)
Thời gian: 11 AM
Địa điểm: Christ Cathedral

-Chương trình thanh thiếu niên (tuổi trung học hoặc trẻ hơn)
Thời gian: 9 AM – 4 PM
Địa điểm: Christ Cathedral

-Nghi Thức Hòa Giải
Thời gian: 10 AM – 3 PM
Địa điểm: Arboretum Courtyard

-Chầu Thánh Thể
Thời gian: 10 AM – 3 PM
Địa điểm: St. Calistus Chapel

-Hội Thảo A: 3 đề tài
Thời gian: 10 AM – 11:30 AM
“Những Báu Vật của Hòm Bia của Mẹ Maria” – Phần 1 (Tiếng Việt, Linh Mục Phạm Tĩnh)
Địa điểm: Arboretum
“Mẹ Maria và Phụng Vụ Lời Chúa” (Tiếng Việt, Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh)
Địa điểm: Large Gallery
“Unleash Your Inner Power for Purposeful Living” (Tiếng Anh, Mr. & Mrs. Keith & Tracy Hoàng)
Địa điểm: Cultural Center, Tầng 2

-Ăn trưa
11:30 AM – 1:30 PM
-Hội Thảo B: 2 đề tài và chiếu phim tài liệu
Thời gian: 1:30 PM – 3 PM
“Những Báu Vật của Hòm Bia của Mẹ Maria” – Phần 2 (Tiếng Việt, Linh Mục Phạm Tĩnh)
Địa điểm: Arboretum
“Mẹ Maria và Phụng Vụ Thánh Thể” (Tiếng Việt, Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh)
Địa điểm: Large Gallery
Chiếu phim tài liệu về Đức Mẹ La Vang do Giáo Phận Orange thực hiện (Tiếng Anh)
Địa điểm: Cultural Center, Tầng 2

-Chuẩn bị rước kiệu
Thời gian: 3 PM – 4 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Rước kiệu Đức Mẹ
Thời gian: 4 PM – 5 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Múa phụng vụ và Thánh Ca dẫn nhập
Thời gian: 6 PM – 6:50 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Thánh Lễ bế mạc
Chủ tế: Giám Mục Kevin Vann (giám mục Giáo Phận Orange)
Giảng: Giám Mục Michael Cường Phạm (giám mục phụ tá Giáo Phận San Diego)
Thời gian: 7 PM – 9 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Xổ số, ăn tối, và văn nghệ
Thời gian: 9 PM – kết thúc
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *