Wednesday , June 19 2024

Chính phủ Mỹ sắp ‘siết’ hoạt động mua bán nhà trả ‘cash’

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ quan chống tội phạm của Bộ Tài Chính Mỹ hôm Thứ Tư, 7 Tháng Hai, công bố một kế hoạch được chờ đợi từ lâu nhằm hạn chế dòng tiền bất hợp pháp đổ vào thị trường bất động sản Mỹ, theo Reuters.

Đề nghị này được Mạng Lưới Kiểm Soát Tội Phạm Tài Chính (FinCEN) của Bộ Tài Chính nêu chi tiết vào Thứ Tư, sẽ yêu cầu các chuyên gia bất động sản đánh dấu hoạt động đáng ngờ được thấy trong việc mua nhà ở bằng tiền mặt.

Theo đề nghị của FinCEN, các công ty bảo hiểm quyền sở hữu (title insurance company), luật sư và một số chuyên gia khác có liên quan đến các giao dịch như vậy phải nộp báo cáo về bất kỳ hoạt động bán hoặc chuyển nhượng tài sản dân cư phi tài chính nào cho một tổ chức hoặc quỹ tín thác (trust).

Nếu được hoàn thiện, quy định mới sẽ giúp chính phủ kiểm soát được các tác nhân xấu che giấu số tiền thu nhập có được từ hoạt động bất hợp pháp bằng cách mua nhà thông qua các pháp nhân hoặc quỹ tín thác mà không cần tài trợ.

Năm ngoái, Bộ Trưởng Tài Chính Janet Yellen nói rằng bọn tội phạm trong nhiều thập niên đã che giấu những khoản lợi bất chính ước tính $2.3 tỷ đã được rửa thông qua bất động sản ở Mỹ từ năm 2015 đến năm 2020.

Hệ thống kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp lâu nay kỳ vọng vào các tổ chức tài chính sẽ cảnh báo các cơ quan chính quyền về các hoạt động đáng ngờ, nhưng khi các giao dịch bất động sản thực hiện bằng tiền mặt lại không phải tuân theo các quy định như vậy. 

Các yêu cầu mới sẽ yêu cầu các chuyên gia địa ốc tham gia vào các giao dịch mua bán bất động bằng tiền mặt phải thu thập và báo cáo dữ liệu cho FinCEN về tài sản được bán, người bán và chủ sở hữu hưởng lợi của bất kỳ pháp nhân nào nhận tài sản. (MPL) [qd]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *