Monday , December 4 2023

Cảnh Sát Westminster hướng dẫn phòng chống trộm cướp

WESTMINSTER, California, California (NV) – Sở Cảnh Sát thành phố Westminster sẽ tổ chức buổi hội thảo về các biện pháp ngăn chặn tội phạm cho các cơ sở thương mại lẫn tư gia vào lúc 6 giờ tối Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một, tại sở cảnh sát, 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.

Trong buổi hội thảo, nhân viên cảnh sát sẽ trình bày cho chủ doanh nghiệp về những phương thức mới của kẻ gian trong thời gian gần đây cũng như cách thức, đề phòng, ngăn chặn và cách thực hiện rất thực tế và hữu hiệu.

Đồng thời, nhân viên cảnh sát cũng sẽ nói về xu hướng trộm cắp mới nhất và hướng dân cư dân cách cảnh giác để ngăn chặn kẻ trộm đột nhập tư gia, cách bảo vệ đồ vật trong và chung quanh nhà.

Buổi hội thảo được đặt tên là “Be Safe- Be Smart” và theo dự trù sẽ diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ.(ĐG) [kn]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *