Wednesday , April 24 2024

‘California vs Hate’ giúp nhiều cư dân đấu tranh chống thù ghét

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – “California vs Hate” là đường dây điện thoại đa ngôn ngữ của Bộ Quyền Công Dân California, được thành lập Tháng Năm, 2023, để cư dân báo cáo những tội và sự việc thù ghét, và giúp nhiều người tìm được những phương tiện hay dịch vụ có hiểu biết về văn hóa như hỗ trợ pháp lý, tài chánh, và sức khỏe tâm thần.

Cư dân có thể báo cáo qua mạng vào bất cứ lúc nào, hoặc có thể báo qua điện thoại từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hằng tuần. Cư dân có thể sử dụng các dịch vụ bảo mật miễn phí, bất kể tình trạng di trú, và có thể báo cáo ẩn danh.

Như vậy, đường dây điện thoại chống thù ghét “California vs Hate” được thành lập cách đây gần một năm, và nhiều người muốn xem xét lại đường dây này hoạt động ra sao sau một năm. Đó là chủ đề của buổi hội thảo hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba, do Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức.

Buổi hội thảo nhìn lại các hoạt động của đường dây “California vs Hate,” giúp kết nối nhiều người với nhiều phương tiện qua sự hợp tác với nhiều tổ chức, và đưa ra những thông số quan trọng về báo cáo thù ghét trong một năm vừa qua.

Các diễn giả nói về cách tổ chức của họ làm việc với “California vs Hate,” suy nghĩ của họ về hiệu quả của đường dây này, và chia sẻ suy nghĩ về những trở ngại chính trong việc ngăn chặn lan truyền ngôn ngữ thù ghét và tình trạng tội thù ghét gia tăng.

Diễn giả đầu tiên là bà Chantel Bermudez, phụ trách quản trị phương tiện của “California vs Hate,” nói về những thành quả mà đường dây điện thoại này đạt được trong một năm qua.

Đầu tiên, bà nhắc lại cách hoạt động của “California vs Hate” như được nêu trên, từ cách cư dân có thể báo cáo đến cách đường dây này giúp họ tìm được nhiều dịch vụ quan trọng, với ba mục tiêu chính gồm giúp nhiều cộng đồng biết được bước tiếp theo khi đối mặt với thù ghét, kết nối họ với những nguồn có hiểu biết về văn hóa, và cải tiến cách giúp họ báo cáo thù ghét với việc tăng cường thêm nhiều thông số quan trọng.

Từ khi thành lập vào Tháng Năm, 2023, cho đến Tháng Hai, 2024, “California vs Hate” nhận được 823 báo cáo thù ghét tại 79% quận hạt của tiểu bang. Trong đó, nhiều nhất, 42%, là các báo cáo về thù ghét liên quan đến chủng tộc, nhiều thứ nhì là thù ghét về tôn giáo, thứ ba là về xu hướng tính dục, và thứ tư là về giới tính.

Ông James Williams, quản lý tổ chức cộng đồng của Bộ Quyền Công Dân California, tiếp lời để nói về quá trình thảo luận về những trường hợp thù ghét được tổ chức mỗi tuần, có bộ và đại diện của “California vs Hate” tham dự, cùng nhiều cơ quan khác của tiểu bang và nhiều tổ chức cộng đồng.

Đó là những cuộc họp để nói về thù ghét, kỳ thị, và bắt nạt, cũng như nói về cách hợp tác với nhiều tổ chức cộng đồng khắp California để lan truyền nỗ lực chống thù ghét. Vì tiểu bang rộng lớn, “California vs Hate” là một nỗ lực rất lớn, cần có nhiều sự hợp tác, và ông Williams cho biết nhiều tiểu bang khác đang học hỏi theo cách California chống thù ghét.

Diễn giả thứ ba là bà Yolie Anguiano, quản lý phụ trách “California vs Hate” của tổ chức bất vụ lợi 211LA. Bà cho hay tổ chức này có 43 năm kinh nghiệm về đường dây dịch vụ y tế và phương tiện hoạt động 24 giờ mỗi ngày trong tuần, và có 15 năm kinh nghiệm trong việc tạo ra những chương trình chăm sóc trong quận hạt và tiểu bang. Tổ chức này còn có dịch vụ báo cáo thù ghét bốn năm trước khi tiểu bang có đường dây “California vs Hate.”

Vì vậy, họ hợp tác với “California vs Hate” rất dễ dàng, và đường dây có 13 tổng đài khắp tiểu bang để cư dân báo cáo và kết nối họ với các dịch vụ.

Những người làm việc cho đường dây báo cáo thù ghét được đào tạo về văn hóa và hiểu rõ những vấn đề của nạn nhân để tạo được sự tin tưởng, và không bao giờ hỏi về tình trạng di trú của nạn nhân. Họ lúc nào cũng hỏi người đang báo tin có cảm thấy an toàn tại thời điểm đó hay có đang gặp nguy hiểm hay không, để liên lạc với nhân viên công lực.

Tiếp theo là bà Cynthia Choi, đồng sáng lập tổ chức chống thù ghét người Á Châu là “Stop AAPI Hate.” Bà cho biết “California vs Hate” giúp đỡ rất nhiều cho hoạt động của tổ chức này.

Bà cho rằng đây là một hệ thống tốt vì cho cư dân biết tiểu bang muốn giúp họ giải quyết các vấn đề về thù ghét, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và sự thiếu tin tưởng đối với chính quyền làm nhiều người không muốn báo cáo.

Hiểu biết về văn hóa và đa ngôn ngữ của “California vs Hate” giúp cư dân rất nhiều vì có đến 20% cư dân California không thông thạo Anh Ngữ.

Cuối cùng là bà Connie Alexander, chủ tịch chi nhánh Santa Barbara của Hiệp Hội Phát Huy Quyền Lợi Người Da Màu Quốc Gia, nói về tình trạng thù ghét người gốc Phi Châu.

Tình trạng thù ghét người gốc Phi Châu vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất ở California, làm bà Alexander không biết cộng đồng này có tận dụng các dịch vụ báo cáo thù ghét hay không.

Hiện nay, số gia đình gốc Phi Châu có thu nhập thấp rời khỏi California tăng 7%, số gia đình có thu nhập ở mức trung bình rời khỏi tiểu bang tăng 6%.

Không chỉ vậy, bắt nạt và quấy rối học sinh người da đen vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất trong trường công lập khắp tiểu bang, mà trong đó, nhiều học sinh bị gọi bằng những từ ngữ miệt thị.

Cư dân California có thể liên lạc đường dây “California vs Hate” qua số điện thoại (833) 866-4283 để báo cáo về thù ghét, hoặc có thể vào trang web stophate.calcivilrights.ca.gov/s/. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *