Thursday , June 13 2024

California sắp gửi thêm tiền thực phẩm cho các gia đình có con nhỏ

SACRAMENTO, California (NV) – Hàng triệu gia đình California có trẻ em nhận trợ cấp phần ăn sẽ nhận được thêm tiền đi chợ vào mùa Hè này theo một chương trình mới được gọi là SUN Bucks, hay Summer-EBT, theo Đài KTLA 5 News.

SUN Bucks sẽ gửi thêm $40 một tháng trong các Tháng Sáu, Tháng Bảy và Tháng Tám, với tổng số tiền là $120 vào mùa Hè này và phải được dùng trong một khoảng thời gian nhất định.

Sở Dịch Vụ An Sinh Xã Hội California CDSS cho biết trẻ em sẽ tự động được ghi danh vào chương trình nếu hội đủ điều kiện nhận các phần ăn tại trường hoặc ghi danh với Đơn Lợi Tức Thay Thế hoặc nhận CalFresh, CalWORKS hay Medi-Cal.

Trẻ em thọ hưởng Head Start, là chương trình hỗ trợ trẻ em đến từ các gia đình có lợi tức thấp, đang trong tình trạng vô gia cư, đang được nhận nuôi hoặc là con của một gia đình nhập cư cũng đủ điều kiện nhận SUN Bucks.

CDSS dự đoán có năm triệu trẻ em đủ điều kiện, dựa trên dữ liệu từ các trường học và dịch vụ an sinh xã hội.

Tiền SUN Bucks sẽ được chuyển vào thẻ EBT và mỗi trẻ em đủ điều kiện sẽ nhận được một thẻ có $120. Thẻ EBT sẽ được phân phát qua đường bưu điện từ Tháng Sáu tới Tháng Tám và gửi cho các gia đình theo họ với trình tự bảng chữ cái.

CDSS cho biết số tiền từ SUN Bucks có thể được dùng để mua thức ăn tại phần lớn các cửa hàng thực phẩm, chợ nông sản, cửa hàng thực phẩm trực tuyến như Amazon và Walmart cũng như các cửa hàng khác.

Các gia đình không thể dùng SUN Bucks để mua thức ăn nấu sẵn, thức ăn cho thú nuôi, chất tẩy rửa hoặc đồ dùng gia đình khác, đồ vệ sinh hoặc thuốc men.

SUN Bucks phải được dùng trong vòng 122 ngày tính từ ngày được nạp vào thẻ và tất cả khoản tiền không được dùng sẽ hết hạn và không thể thay thế.

SUN Bucks là một chương trình mới, cố định, và được chính phủ liên bang thiết lập năm 2022 và California tham gia chương trình này một năm sau đó, CDSS cho biết. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *