Wednesday , June 19 2024

Biểu tình phản đối Google cung cấp dịch vụ cho chính phủ Israel

SAN FRANCISCO, California (NV) – Người biểu tình trong chiến dịch No Tech for Apartheid hôm Thứ Ba, 29 tháng 8, tập trung bên ngoài hội nghị Google Cloud Next ở San Francisco, California để phản đối hợp đồng của công ty kỹ thuật này với chính phủ Israel nhằm cung cấp dịch vụ cho khu vực công và quân đội nước này. 

Người biểu tình cho biết dự án này sau khi phát triển sẽ được sử dụng để chống lại người Palestine, bao gồm cả mục đích giám sát và kỳ thị chủng tộc, theo Reuters.

No Tech for Apartheid là một liên minh gồm các nhân viên cũ và hiện nay của Google cùng với các thành viên cộng đồng và các nhà hoạt động khác, theo Reuters. 

Có khoảng 100 người hiện diện trong cuộc biểu tình này. 

Phía Israel cho biết Dự Án Nimbus là một kế hoạch kéo dài nhiều năm được ký vào Tháng Năm, 2021 nhằm cung cấp giải pháp toàn diện về việc cung cấp dịch vụ đám mây (cloud service) cho chính phủ, hệ thống quốc phòng và các nhóm khác trong nền kinh tế Israel. 

Dự Án Nimbus bao gồm việc mua lại và xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây, hỗ trợ chính sách lưu trữ dữ liệu sang “đám mây” của chính phủ Israel,  cũng tích hợp, kiểm soát và tối ưu hóa hoạt động trên đám mây. 

Amazon Web Services cũng là một phần của Dự Án Nimbus. (MPL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *