Saturday , September 23 2023

Albertsons và Kroger bán đi hằng trăm cửa hàng, chuẩn bị sáp nhập

CINCINNATI, Ohio (NV) – Hệ thống siêu thị Kroger và hệ thống chợ tạp hóa Albertsons sẽ bán đi hơn 400 cửa tiệm cùng các tài sản khác với giá $1.9 tỷ, trong kế hoạch chuẩn bị sáp nhập hai dây chuyền bán lẻ lớn với nhau.

Số 413 cửa hiệu này, cùng với các cửa hiệu QFC, Mariano’s và Carrs, sắp sửa được đem bán cho hệ thống tạp hóa C&S Wholesale Grocers. Kroger sẽ giải tán các cửa hiệu Debi Lilly Design, Primo Taglio, OpenNature, Ready Meals và Waterfront Bistro. Thêm vào đó, C&S sẽ lấy đựợc tám trung tâm phân phối và hai văn phòng.

Các tiệm bán nhiên liệu và thuốc tây liên hệ tới các cửa hàng bị giải tán sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục hoạt động.

Kroger và Albertsons đồng ý nhập lại làm một vào Tháng Mười tới. Kroger, có trụ sở tại Cincinnati, Ohio, trả giá $20 tỷ để mua lại Albertsons và chấp nhận trả $4.7 tỷ nợ của Albertsons. Thỏa thuận này dự trù kết thúc vào đầu năm tới.

Các dây chuyền tiệm tạp hóa cho biết họ phải đóng cửa để cạnh tranh với hệ thống siêu trung tâm bán lẻ Walmart và công ty kỹ thuật khổng lồ Amazon cũng như các đại công ty khác đang xâm lấn vào ngành bán tạp hóa.

Xu hướng hiện nay là liên kết chặt chẽ các bộ phận bán hàng tạp hóa lại giữa lúc các công ty bán hàng đang phải chống chọi với giá cả gia tăng trong mọi lãnh vực, từ thực phẩm cho tới lương hướng trả cho nhân viên.

Tháng trước, hệ thống tiệm tạp hóa Aldi cũng loan báo kế hoạch mua 400 siêu thị Winn-Dixie và Harvey ở các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *