Sunday , June 16 2024

4 kẻ xài tiền giả mua hàng Bắc California, cảnh sát tóm cả bọn

FREMONT, California (NV) – Có bốn người bị buộc tội xài tiền giả để mua hàng hóa tại các cửa hàng, theo Sở Cảnh Sát Fremont FPD. 

Các sĩ quan cảnh sát Fremont đáp ứng tại một cửa hàng ở dãy số 46800 trên đại lộ Warm Springs Boulevard vào khoảng 11 giờ sáng Thứ Ba, 14 Tháng Năm. Người quản lý cửa hàng trình báo với cảnh sát rằng vụ mua hàng hóa bằng tiền giả xảy ra trong hai trường hợp riêng biệt, một ngày trước đó và Thứ Bảy, 11 Tháng Năm. Sau khi đếm tiền bằng máy, cửa hàng nhận ra đó là những tờ tiền giả, theo Đài KRON 4 News.

Cảnh sát kiểm tra máy quay an ninh trong cửa hàng để cố gắng nhận dạng các nghi can và bảng số xe. Bất chấp nỗ lực, cảnh sát vẫn không thể nhìn thấy bảng số xe. Nhưng bảng số xe được máy quay an ninh trong khu phố quay trúng. Trong tiến trình điều tra, các sĩ quan cảnh sát tin rằng các nghi can dùng số tiền giả tại các khu mua sắm gần đó.

Ngày 19 Tháng Năm, trong lúc tuần tiễu khu vực, cảnh sát phát giác ra chiếc xe tình nghi chở bốn nghi can đậu trước một cửa hàng trên dãy số 46400 đại lộ Mission Boulevard. Theo cảnh sát, cả bốn nghi can đều sở hữu tiền giả. Cảnh sát cho biết, một trong bốn nghi can từng có trát tại đào vì tội làm tiền giả. 

Cảnh sát nhận dạng bốn nghi can là Daniel Gonzalez, 41 tuổi, Ricardo Cuevas, 25 tuổi, Isabel Siqueiros, 27 tuổi, cả ba đều là cư dân San Jose, Claudia Siqueiros, 33 tuổi, cư dân Fremont.

Cảnh sát Fremont yêu cầu công chúng trình báo các hoạt động đáng ngờ bằng cách gọi 510-790-6800, bấm tiếp số 3. (TTHN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *